Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefwet

Overheidsorganisaties moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer. Ook digitale informatie valt onder de werking van deze regels.

Een aantal onderdelen van de Archiefwet is nader uitgewerkt in het Archiefbesluit. Het Archiefbesluit is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. Verschillende artikelen uit het Archiefbesluit zijn weer verder uitgewerkt in ministeriƫle regelingen.

Voor wie geldt de Archiefwet?

De Archiefwet 1995 is van toepassing op overheidsorganen. Deze wet verstaat onder een overheidsorgaan:

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld
  • een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed

In grote lijnen komt dit overeen met het begrip bestuursorgaan uit de Algemene Wet Bestuursrecht. De Archiefwet 1995 geldt bovendien voor een aantal overheidsorganen die van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn uitgezonderd, bijvoorbeeld de Staten-Generaal en de rechterlijke macht.

Hoofdlijnen van de Archiefwet

De Archiefwet 1995 is een wet op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn de volgende:

  • Archiefvorming en -beheer door overheidsorganisaties
  • Vernietiging, overbrenging en vervreemding
  • Openbaarheid van Archieven