Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het internationaal Nationaal Archief

In het Nationaal Archief vindt u tal van bronnen die getuigen van de betrekkingen die Nederland door de eeuwen heen met andere landen onderhield. Denk daarbij aan de landen die in het verleden tot het Nederlandse grondgebied behoorden of nog altijd deel uitmaken van het koninkrijk, zoals Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Of aan landen waarmee Nederland een sterke handelsrelatie had, zoals de landen rond de Baltische Zee. Het Nationaal Archief onderhoudt met deze en vele andere landen nauwe contacten.

Samenwerking

De internationale betekenis van onze collectie is groot en verdient daarom een bredere bekendheid in binnen- en buitenland. Door samenwerking met de landen waarmee vanuit de historie een band bestaat en door actieve participatie in de internationale netwerken van archiefinstellingen brengt het Nationaal Archief zijn collectie en expertise duurzaam onder de aandacht.

Het Nationaal Archief speelt een actieve rol binnen de International Council on Archives (ICA) en wil deze rol de komende jaren intensiveren.

Programma's en projecten

De internationale activiteiten van het Nationaal Archief zijn veelomvattend en verschillend van inhoud en doel. Kennisopbouw en -uitwisseling op het gebied van conservering en digitalisering van archiefmateriaal vormen belangrijke activiteiten. Daarnaast speelt het bevorderen van de toegankelijkheid van archiefmateriaal en het stimuleren van het gebruik van archieven een grote rol.

Het Nationaal archief neemt deel en heeft deelgenomen in een aantal grote internationale programma's en projecten.

Overige internationale activiteiten

Naast alle grote programma’s is het Nationaal Archief ook betrokken bij kleinschalige internationale projecten of activiteiten. Regelmatig vinden uitwisselingen plaats, waarbij tal van archivistische onderwerpen de revue passeren.

Voor meer informatie over de internationale activiteiten van het Nationaal Archief kunt u contact opnemen met contact@nationaalarchief.nl

Bijlage: toolkit  Digging4Data (Mencari data). Bagaimana meneliti lingkungan terbangun di Indonesia, 1620-1950.