Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Gedeeld Cultureel Erfgoed

Nederland heeft een rijke historie en deelt een gezamenlijk verleden met talloze landen over de hele wereld. Vooral de handelsbetrekkingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), en de West-Indische Compagnie (WIC) en de koloniale relaties hebben hun sporen nagelaten.

Gemeenschappelijke historie

De restanten van het Nederlandse verleden zijn wereldwijd verspreid. Tegelijkertijd ligt een deel van de geschiedenis van andere landen in Nederland. Het erfgoed dat voortkomt uit het gezamenlijke verleden wordt gedeeld cultureel erfgoed genoemd, kortweg GCE. GCE bestaat uit materieel en immaterieel erfgoed. Museale collecties, gebouwd erfgoed, archeologie en uiteraard archieven vormen onderdeel van ons gedeelde verleden.

Internationale samenwerking

Het Nationaal Archief heeft een jarenlange traditie van internationale samenwerking op het gebied van GCE. Daarbij werkt het Nationaal Archief samen met verschillende partners in binnen- en buitenland.

De belangrijkste programma's en projecten op het gebied van het gedeeld cultureel erfgoed waaraan het Nationaal Archief meewerkt zijn: