Actorenregister

Net als iedere andere organisatie verandert ook de overheid. Kleine en grote reorganisaties leiden tot naamswijzigingen en taakveranderingen. Het Actorenregister brengt deze wijzigingen vanaf 1975 in kaart. 

Alles uitklappen

Het Nationaal Archief beheert informatie over archiefvormers, actoren, binnen de Rijksoverheid en stelt deze informatie beschikbaar aan elke organisatie of persoon die deze informatie wil raadplegen. Wij gebruiken hiervoor het Actorenregister. Het register is te raadplegen via actorenregister.nationaalarchief.nl.

Net als iedere andere organisatie is de overheid aan verandering onderhevig. Kleine en grote reorganisaties hebben in de afgelopen decennia geleid tot veel naamswijzigingen en taakveranderingen. Het actorenregister brengt deze institutionele basisinformatie vanaf 1975 bijeen. Onder centrale overheid worden verstaan: het Rijk en zelfstandige bestuursorganen. We verzamelen informatie op basis van de Staatsalmanakken en Instellingsbesluiten over de organisatiestructuur en taakopvolging door de jaren heen en verwerken deze informatie.