Open data

Het Nationaal Archief stelt - waar mogelijk - metadata en scans of downloads van de collectie beschikbaar als open data. Uitgangspunt daarvoor is het in 2017 vastgestelde open data beleid.

Wat is open data?

Open data zijn data die zowel toegankelijk als herbruikbaar zijn. Bij overheidsinformatie en dus ook bij het Nationaal Archief
gaat het om data die:

  • Uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de uitvoering van een publieke taak
  • Openbaar zijn
  • Vrij zijn van drempels, zoals de verplichting om te registreren, van kosten, of van beperkingen op het gebruik
  • Bij voorkeur machineleesbaar zijn en voldoen aan ‘open standaarden’ (geen pdf, wel xml of csv)
  • Vrij zijn van rechten, zoals auteursrechten of andere rechten van derden

Beleidskader: Open Collectiedata bij Nationaal Archief (maart 2017)

Maak gebruik van de open data van het Nationaal Archief

Over welke data gaat het?

  • Collectie metadata zoals inventarissen, indexen, toegangen en databases over de collectie
  • Collectiedata zoals scans van archiefstukken, kaarten, tekeningen en foto’s
  • Archiefmateriaal: digital born

Lees de toelichting op de verschillende datasets. Sets en bestanden zijn als download en/of via API's beschikbaar.

Linked Open Data

Bij linked open data (LOD) wordt data op zo’n manier aangeboden dat er veel makkelijker, en zelfs automatisch, verbinding gelegd kan worden met andere data. Hierdoor wordt de data rijker en nuttiger voor de gebruiker.