Beleid open collectiedata

De collectie van het Nationaal Archief is in principe zonder drempels voor iedereen toegankelijk. Voor zover het digitaal materiaal betreft, is dit materiaal als het kan ook beschikbaar als open data.

National Archives of The Netherlands Open collection policy

Door wie en onder welke voorwaarden het digitale materiaal gebruikt kan worden, staat beschreven in het Beleid open collectiedata (ook beschikbaar in het Engels: Open collection data policy). Door het vaststellen van beleid kan het Nationaal Archief processen en procedures voor open data beter vormgeven. Dit beleidsdocument is daarmee kaderstellend. Op deze manier kan het Nationaal Archief niet alleen verantwoording afleggen op het gebied van open data aan interne en externe stakeholders (bestuurders, medewerkers, klanten, partners en burgers), maar ook verantwoordelijkheden in de organisatie beleggen.