Model architectuur rijks archiefinstellingen (MARA)

De model architectuur rijks archiefinstellingen biedt de gedeelde visie van het Nationaal Archief en regionale historische centra op digitale archivering. Het beschrijft de organisatie, processen, applicaties, informatie en infrastructuur die nodig is om die visie te realiseren. De MARA is een dochter van de Nederlandse overheid referentiearchitectuur (NORA).”

Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen (MARA). Een gedeelde visie van Convent-RHC’s en Nationaal Archief. Versie 1.0, februari 2016.

Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen 1.0. Bijlage Doelen en principes, versie 1.0, februari 2016

Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen 1.0. Bijlage Modellen, versie 1.0, februari 2016.

Alles uitklappen

De MARA is een referentie architectuur voor digitale archivering. De architectuur biedt een referentie voor:

  • diensten
  • bedrijfsprocessen
  • informatie
  • technische infrastructuur
  • beveiliging

De MARA is bedoeld voor:

  • het management van RHC’s en het Nationaal Archief, die een kader willen voor het managen van verandering.
  • programma en projectleiders van RHC’s en het Nationaal Archief, die vormgeven aan de veranderingen.
  • (project)architecten of informatieanalisten, die specifieke onderwerpen verder uitwerken.
  • anderen die geïnteresseerd zijn in de visie van de RHC’s, het Nationaal Archief en de manier waarop architectuur helpt om deze vorm te geven.