Archieven

Het Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. De collectie bestaat uit belangrijke documenten van de Rijksoverheid, archieven van de provincie Zuid-Holland en particuliere archieven.

Archiefvormers

De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. 

De archieven zijn afkomstig van:

  • De centrale overheid
  • Het graafschap Holland en de gewestelijke / provinciale  bestuursinstellingen in Zuid-Holland
  • Particuliere instellingen en privé-personen.

Heeft u particulier archief, dat u wilt aanbieden aan het Nationaal Archief, raadpleeg dan de pagina Contact aanbieden particulier archief.

Wat is een archiefinventaris?

Een archief bestaat vaak uit een groot aantal documenten. Om hierin de weg te kunnen vinden is er van ieder archief een 'inhoudsopgave' gemaakt. Hierin kunt u zien wat voor soort documenten in het betreffende archief aanwezig zijn. Deze inhoudsopgave noemen we een archiefinventaris. Een archiefinventaris wordt ook 'inventaris' of 'toegang' genoemd.

Wat is een index?

Een index verwijst naar de inhoud van een bepaald archief of archiefstuk en is in die zin te vergelijken met een index achterin een boek. Vaak bevat deze persoonsnamen of geografische locaties die voorkomen in de originele stukken. Een index wordt ook wel 'nadere toegang' of 'namenlijst' genoemd. Voorbeelden van indexen zijn namenlijsten van emigranten naar Australië of namen van films in filmkeuringsrapporten.

Maak gebruik van onze indexen om uw onderzoek in onze archieven makkelijker te maken.