Authentiek informatieobject

Begripsdefinitie

Definitie

Informatieobject waarvan kan worden bewezen: a) dat het is wat het beweert te zijn; b) dat het opgemaakt of verzonden is door de persoon die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden, en c) dat het opgemaakt of verzonden is op het tijdstip als aangegeven.

Bronverwijzingen

NEN15489/1-2 - ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 (7.2.2 Authenticiteit)