Eis

Begripsdefinitie

Definitie

Behoeften of verwachtingen die kenbaar zijn gemaakt, vanzelfsprekend zijn of dwingend zijn voorgeschreven.

Toelichting

De archiefwetgeving laat de manier van archiveren voor het grootste deel over aan de overheidsorganisaties zelf. Zij zullen dus zelf keuzes moeten maken over hoe ze dat doen. Voor informatie die blijvend bewaard moet worden verplicht Artikel 16 uit de Archiefregeling overheidsorganisaties daarbij te voldoen aan toetsbare eisen.

Bronverwijzingen

ISO 9000