Handreiking vervanging archiefbescheiden

De handreiking vervanging archiefbescheiden geeft informatie over het vervangen van informatie op papier door digitale informatie.

Handreiking vervanging archiefbescheiden, versie 2.0.

Alles uitklappen

Voor de vervanging van een papieren archief naar digitale reproducties zijn overheden volledig bevoegd en verantwoordelijk. Omdat vervanging een onomkeerbaar proces is, is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de reproducties goed is. De voorbereiding, inrichting en uitvoering van het proces van vervanging zijn complex en eisen zorgvuldige afwegingen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de Archiefwet 1995 en aanverwante regelgeving.

Vervanging is een onomkeerbaar proces. De kwaliteit van de reproducties is cruciaal. Voorbereiding, inrichting en uitvoering van het proces van vervanging zijn complex en vergen zorgvuldige afwegingen. De Handreiking geeft daarbij houvast.

De Handreiking is bedoeld voor beslissers, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders op het gebied van informatiemanagement. De Handreiking dient als wegwijzer wanneer zij het proces van vervanging moeten inrichten en uitvoeren.

De handreiking richt zich op alle overheidsorganisaties (inclusief archiefinstellingen).