Historische versie

Begripsdefinitie

Definitie

Voorgaande versie van een informatieobject.

Toelichting

Een informatieobject kan veranderen in de loop der tijd. Bijvoorbeeld: een notitie gaat van klad naar concept naar vastgesteld. Een wet wordt aangepast, informatie wordt toegevoegd aan een vergunningaanvraag of een persoon verhuist. Deze veranderingen kunnen zo belangrijk zijn, dat ook historische versies toegankelijk moeten blijven. Welke dat zijn, is een keuze. Zo kan ervoor gekozen worden om conceptversies van een beleidsnotitie niet toegankelijk te houden, maar de vastgestelde versie wel.

Voorbeelden

Onder de wetstechnische informatie over de Archiefwet op overheid.nl, staan verwijzingen naar historische representaties van de Archiefwet 1995.

In een DMS (documentmanagementsysteem) kan men vaak historische versies van een bestand opvragen. Basisregistraties kunnen historische versies leveren van gegevens over personen, bedrijven, gebouwen enzovoort.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.