ISIL-codes

Het Nationaal Achief kent op verzoek aan archiefinstellingen een International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) toe.

Sinds 6 oktober 2008 is de organisatie en het toekennen van de International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) aan archiefinstellingen door de Koninklijke Bibliotheek gedelegeerd aan het Nationaal Archief.

Alles uitklappen

De ISIL kent een uniek nummer toe aan elke bibliotheek of aanverwante organisatie in de wereld en is een ISO standaard (ISO/DIS 15511). Door de toenemende standaardisatie is de toepassing van de ISIL ook bruikbaar geworden binnen het archiefwezen. Binnen de EAD standaard biedt de ISIL mogelijkheden om eenduidig te verwijzen naar de herkomst van een stuk.

Het grote voordeel van deze standaardisatie is dat deze aan kan sluiten op toekomstige gezamenlijke data- en infrastructuren waardoor zowel binnen archieven als tussen archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen meer verbanden kunnen worden gelegd, zodat de digitale zichtbaarheid en vindbaarheid van informatie groter wordt.

Het Nationaal Archief als ISO/DIS 15511. ISIL-codes voor het Nederlandse archiefwezen. Archievenblad februari 2009

Bij het toekennen van ISIL-codes gaan we uit van de vaste volgorde: land - plaats (niet gemeentenaam) - instelling. Voor de plaatsnaam gaan we zoveel mogelijk uit van de afkortingen die de PTT ruim een eeuw heeft gehanteerd in het post- en telegraafverkeer. Dat zijn de enige ons bekende landelijk genormeerde afkortingen. Ze worden door KPN en PostNL nu niet meer gebruikt.

ISIL-codes worden door OCLC toegewezen aan wetenschappelijke en speciale bibliotheken, en door het Nationaal Archief aan archiefdiensten en historische verenigingen. Musea vallen hierbuiten maar zijn vrij een ISIL-code aan te vragen bij OCLC of bij het Nationaal Archief. De aanvraagprocedure is informeel, sturen van een verzoek via het contactformulier is genoeg. Het bericht moet de volgende gegevens bevatten:

  • de volledige naam van de instelling
  • de vestigingsplaats
  • de gebruikelijke afkorting van de naam van de instelling.

Verstuur uw aanvraag voor een ISIL-code via het contactformulier.