Kwaliteitsmanagementsysteem

Begripsdefinitie

Definitie

Het geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen waarmee de organisatie beleid en doelstellingen bepaalt voor de kwaliteit van het informatiebeheer, inclusief het behalen van deze doelstellingen.

Toelichting

Ook wel: managementsysteem voor het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit (bron: [NEN9000] NEN-EN-ISO 9000: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst).