Migratie

Begripsdefinitie

Definitie

Handeling waarbij records worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Bronverwijzingen

NEN2082: Functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur - programma van eisen