Norm

Begripsdefinitie

Definitie

Een norm beschrijft een erkende werkwijze van een bepaald onderwerp en toepassingsgebied. Een norm komt via consensus tot stand en wordt door een erkende instelling ontwikkeld en beheerd.

Toelichting

Een norm is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik en gericht op een eenduidige werkwijze door de gebruikers. Het toepassen van een norm levert besparingen op doordat de gebruikers geen eigen werkwijze hoeven te ontwikkelen, gemakkelijker kunnen samenwerken en gebruik kunnen maken van producten en diensten die uitgaan van de norm. 

Het toepassen van deze norm is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De norm toepassen is een manier om te voldoen aan de verplichtingen uit de archiefwetgeving. 

Artikel 3 uit de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganisaties ‘de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.’ Onder archiefbescheiden wordt verstaan alle informatie die een overheidsorganisatie ontvangt of maakt bij het uitvoeren van haar taken. Ongeacht de vorm van de informatie.

Voor informatie die blijvend bewaard moet worden verplicht Artikel 16 uit de Archiefregeling overheidsorganisaties daarbij te voldoen aan toetsbare eisen. In de praktijk zijn diezelfde toetsbare eisen net zo nuttig voor informatie die na verloop van tijd vernietigd wordt. Omdat die informatie vaak voor langere tijd toegankelijk moet zijn.

Bronverwijzingen

Eigen definitie op basis van definitie norm op Wikipedia.