Preserveringadvies

Dit is advies over het bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten. Dit advies geven wij of een andere archiefbewaarplaats. Het advies geeft u praktische handvatten om de informatie authentiek, integer, betrouwbaar en bruikbaar te houden. Het voornaamste doel van preservering is zorgen dat u de digitale informatieobjecten kunt blijven gebruiken. Nu en in de toekomst.

Alles uitklappen

Het advies kan betrekking hebben op de uitgeplaatste en overgebrachte informatieobjecten van archiefvormers, zowel bij rijksarchieven als niet-rijksarchieven. Preserveringadvies voor niet-rijksarchieven richt zich bijvoorbeeld op advies over het formuleren van het beheerbeleid, het opstellen van een strategie, het maken van plannen of het uitvoeren van maatregelen.

Ons preserveringadvies is bedoeld voor rijksoverheidsorganisaties, regionale en lokale overheidsorganisaties van een gemeenschappelijke regeling met een Regionaal Historische Centra (RHC) en de RHC's zelf. 

Neem contact met ons op via het contactformulier. We starten met een intakegesprek om maatwerk te kunnen leveren. Op basis daarvan geven wij advies in de vorm van een gesprek, workshop of op schrift.

Onze adviezen zijn in lijn met (inter)nationale standaarden, en gebaseerd op kennis uit onze netwerken en ons preserveringbeleid.

Wanneer er kosten zijn verbonden aan de dienstverlening, bespreekt een accountmanager dat met u. Kosten zijn altijd op basis van de integrale kostprijs.