TMLO

Het TMLO draagt bij aan standaardisatie van metadatering door overheden. Dit is belangrijk omdat alleen door standaardisatie moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids)organisaties tot stand kan komen. TMLO kan daarvoor als model gebruikt worden.

Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO), versie 1.1.

Alles uitklappen

Het Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO) levert een bijdrage aan de standaardisatie van metadatering door lokale overheden. Dit is belangrijk omdat alleen door deze standaardisatie een moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids)organisaties tot stand kan komen. Het is de bedoeling dat elke zorgdrager zijn eigen, organisatie specifieke, toepassingsprofiel vaststelt. Het TMLO kan daarvoor als model gebruikt worden.

De archiefregeling verplicht overheidsorganisaties een overzicht vast te stellen, waarin ze aangeven welke metagegevens voor de eigen organisatie minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd. Dit overzicht is op basis van de NEN-ISO 23081. Praktische handvatten voor regionale en lokale overheden zijn vastgelegd in het TMLO.

Het TMLO is bedoeld voor overheidsorganisaties, inclusief archiefinstellingen, en systeemleveranciers (documentmanagementsystemen en andere informatiesystemen).