Zaak

Begripsdefinitie

Definitie

Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Bronverwijzingen

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)