Metamorfoze bestanden veilig in e-Depot Nationaal Archief

Digitaliseren van archiefstuk
8 februari 2018

Het programma Metamorfoze financiert en ondersteunt projecten voor het behoud van papieren erfgoed, onder andere door digitalisering. Om alle gedigitaliseerde Metamorfoze archieven en collecties  voor de eeuwigheid te bewaren en veilig te stellen, worden ze binnenkort opgeslagen in het e-Depot van het Nationaal Archief. Lily Knibbeler, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek (KB), en Marens Engelhard, algemeen directeur van het Nationaal Archief, tekenen donderdag 8 februari de samenwerkingsovereenkomst hiervoor.

Het Nationaal Archief is daarmee verantwoordelijk voor de duurzame opslag van de digitale Metamorfoze-bestanden. Deze zogeheten masterbestanden (in TIFF-formaat) zijn van zeer hoge kwaliteit. Het eigendom van de masterbestanden en metadata blijft in handen van Metamorfoze. De instellingen die de originele papieren archieven beheren, ontvangen een digitale kopie en zorgen voor de presentatie ervan aan het publiek. Het papieren origineel wordt opgeslagen in het depot of magazijn en hoeft niet meer van de plank.

Lily Knibbeler algemeen directeur KB, en Marens Engelhard algemeen directeur NA
Lily Knibbeler algemeen directeur KB, en Marens Engelhard algemeen directeur NA tekenen overeenkomst Metamorfoze

e-Depot van het Nationaal Archief

De eerste afspraak tussen het Nationaal Archief en Metamorfoze over de duurzame opslag dateert al uit 2011. Inmiddels is het e-Depot van het Nationaal Archief klaar om de Metamorfoze-bestanden te verwerken. Het e-Depot is de digitale voorziening waarmee digitale informatieobjecten duurzaam toegankelijk beheerd worden. De digitale dossiers worden op zodanige wijze vastgelegd, bewaard en beheerd, dat ze ook na verloop van tijd raadpleegbaar en toegankelijk zijn.

Digitaal magazijn van de KB

Naast het digitaliseren van papieren archieven en collecties, houdt Metamorfoze zich ook bezig met het conserveren van boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat hierbij om papieren publicaties in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie. De uitvoering van dit traject is in handen van de KB. Dit gedigitaliseerde materiaal komt online beschikbaar via de website Delpher die de KB beheert. De bestanden voor de duurzame opslag gaan naar het digitaal magazijn van de KB.

Het programma Metamorfoze

Metamorfoze is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierd programma om verval van papieren erfgoed tegen te gaan. In de praktijk is een belangrijk deel van het werk gericht op digitalisering. Metamorfoze, ondergebracht bij de KB, werkt met archieven en collecties van tal van instellingen, onder andere van het Nationaal Archief. In samenwerking met Metamorfoze digitaliseert het Nationaal Archief diverse archieven o.a. over het koloniale verleden van Nederland. Dankzij dit programma blijven veel archieven behouden voor de toekomst.

Nationaal Archief: toegang tot ons nationaal geheugen

Een van de belangrijke taken van het Nationaal Archief is het duurzaam bewaren van (rijks)archieven en deze toegankelijk te maken en te houden. Nu en in de toekomst. In het Nationaal Archief vinden mensen antwoord op vragen over hun achtergrond, de Nederlandse geschiedenis en onze samenleving. In de 137 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 800 terabyte aan digitale bestanden, wordt 1000 jaar geschiedenis tastbaar.

Gerelateerde links