Aids in de schijnwerpers

Campagne Aidsfonds
24 juli 2018

Deze week komen vijftienduizend aidsexperts, activisten, beleidsmakers en politici bijeen tijdens de internationale conferentie Aids2018 in Amsterdam. Doel is oplossingen te vinden voor de wereldwijde aidsepidemie. In Nederland is het Aidsfonds sinds 1985 actief in de strijd tegen aids en het aidsvirus (hiv).

Aids in de jaren 80

Wat in 1981 in Amerika begint als een mysterieuze, dodelijke ziekte, groeit daarna binnen enkele jaren uit tot een wereldwijde tragedie. Ook in Nederland grijpt aids om zich heen. In 1985 wil een groepje homomannen in Amsterdam iets doen aan het feit dat veel van hun vrienden sterven aan aids. Uit een geldinzamelingsactie voor kerstpakketten voor mensen met aids en hiv komt het Aidsfonds voort. 

Aidsfonds in het archief

Het opgerichte Aidsfonds werft grootschalig fondsen om wetenschappelijk onderzoek, preventie, voorlichting en ondersteuning van mensen met hiv, de strijd tegen aids en hiv te voeren. Er worden spraakmakende acties gevoerd, zowel voor de bestrijding van aids en hiv als het voorkomen van discriminatie van geïnfecteerden. 
De werkzaamheden van het Aids Fonds passen in een oudere traditie: al op 24 april 1914 komt de Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding der Geslachtsziekten tot stand. Het Nationaal Archief bewaart het archief van de Stichting AIDS Fonds-SOA AIDS Nederland en al haar voorgangers.

HIV in Nederland

Het aantal mensen dat besmet raakt met hiv neemt in Nederland geleidelijk af. Er zijn nu ongeveer 22.000 mensen besmet. 83% van hen krijgen medicijnen om te voorkomen dat ze de dodelijke ziekte aids krijgen. Dankzij de hiv-remmers hebben ze dezelfde levensverwachting als mensen zonder hiv. En, heel belangrijk, ze kunnen geen andere mensen meer besmetten. Naar schatting zijn er 2.600 mensen in Nederland die niet weten dat ze hiv bij zich dragen. De kans dat zij het virus overdragen is daardoor groot. Jaarlijks sterven in Nederland nog altijd tientallen mensen aan de gevolgen van hiv en aids en raken een kleine duizend mensen besmet.

Wereldwijd

Elke dag sterven ruim 2.700 mensen aan de gevolgen van aids, simpelweg omdat ze geen medicijnen krijgen. In nieuwe brandhaarden zoals Oost-Europa stijgt het aantal hiv-infecties explosief. En de discriminatie die mensen met hiv ondervinden is nog overal aanwezig. Wereldwijd is de aidsepidemie nog verre van uitgeraasd. 

Nationaal Archief

2.19.225 Archief stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids en hun taakvoorgangers, 1914- 2008 (2011)

www.aidsfonds.nl