Terug

Admiraliteitscolleges IX Buyskes » Inventaris nr. 2

  • a, Journaal, gehouden door den eersten officier A.A. Buyskes op 's Lands schip Monnikendam, onder bevel van den kapitein J.D. Musquetier, liggende bij Texel en varende in de Noordzee en Zuiderzee.1795 April 16 - 1796 Februari 25.
  • b, Journaal gehouden door ? op 's Lands gaffelschuit n° 6. liggende vóór Hellevoetsluis, Vlissingen en Veere. 1798 Juni 14 - 1798 December 31.
  • c, Journaal, gehouden door den kapitein-luitenant A.A. Buyskes op 's Lands schip De Heldin, liggende in het Nieuwediep. 1799 April 8 - 1799 Juli 30.
  • d, Extract-journaal, gehouden door A.A. Buyskes op 's Lands schip De Verwachting liggende bij Texel. 1799 Augustus 21 - 1799 Augustus 30.
  • e, Journaal, gehouden door A.A. Buyskes op 's Lands schip De Eendracht, gedurende zijn reis naar Oost-Indië. 1802 Januari 3 - 1804 Januari 10.
  • f, Journaal, gehouden door den kapitein A.A. Buyskes op s'Lands schip Den Arend, gedurende zijn reis (van Oost-Indië) naar het Vaderland. 1804 Februari 17 - 1804 September 1.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.