Terug

Oud Archief Suriname: Raad van Politie » Inventaris nr. 346

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Oud Archief Suriname: Raad van Politie, nummer toegang 1.05.10.02, inventarisnummer 346

VERKORT:
NL-HaNA, Raad van Politie Suriname, 1.05.10.02, inv.nr. 346