Terug

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken » Inventaris nr. 146

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dit inventarisnummer ontbreekt. Verblijfplaats onbekend.

Dit inventarisnummer ontbreekt.