Terug

Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO]

2.05.31


J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (324,85 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO]
Internationale Vluchtelingen Organisatie

Periode:

1945-1953

Omvang:

3.90 meter; 203 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Engels en in het Duits

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporten van charitatieve instellingen (o.a. het Rode Kruis, de Hebrew Immigrant Aid Society en de Palestina Pioniers). Tevens zijn er gegevens over de eigen organisatie: vergaderstukken, maandrapporten, informatie- en nieuwsbulletins, statistische rapporten betreffende de opvang van vluchtelingen en stukken m.b.t. scheepspassages (transporten). Het archief bevat tevens een manuscript studie over vijfentwintig jaar vluchtelingenwerk in Nederland.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees
  • Refugee Service Committee
  • Vertegenwoordiger van de International Refugee Organization in Nederland

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen