Terug

Nederlands Gezantschap in Griekenland (Athene) en Consulaat-generaal van Zweden in Griekenland (Nederlandse belangenbehartiging) (periode 1943-1945)

2.05.312


H.B. Kossen
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (389,30 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlands Gezantschap in Griekenland (Athene) en Consulaat-generaal van Zweden in Griekenland (Nederlandse belangenbehartiging) (periode 1943-1945)
Gezantschap Griekenland

Periode:

1885-1945
merendeel 1894-1945

Omvang:

5.80 meter; 317 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat tot 1908 onder meer enige stukken over de organisatie van het gezantschap; protocollaire zaken; internationale verdragen e.d.; bijstand aan Nederlanders; Griekse economische aangelegenheden en binnen- en buitenlandse politieke aangelegenheden. Voor de periode 1909-1940 zijn er daarnaast ook agendaboeken, stukken betreffende personeelsleden, correspondentie inzake de afzonderlijke consulaten, schadeclaims wegens oorlogsschade, stukken over scheep- en luchtvaart, de financiële toestand van Griekenland, handel en nijverheid en hulpverlening door het Rode Kruis en anderen aan diverse bevolkingsgroepen. Tevens bevat het archief het gedeponeerde archief van het Zweedse consulaat-generaal.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Gezantschap in Griekenland (1885), 1894-1941 (1945)
  • Consulaat-Generaal van Zweden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen