Terug

Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) » Inventaris nr. 98

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Consulaat te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), nummer toegang 2.05.336, inventarisnummer 98

VERKORT:
NL-HaNA, Consulaat Santo Domingo, 2.05.336, inv.nr. 98