Terug

Consulaat-Generaal Sydney (Australië)

2.05.48.14


G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (434,63 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Consulaat-Generaal Sydney (Australië)
Consulaat-Generaal Sydney

Periode:

1927-1954
merendeel 1930-1954

Omvang:

131 inventarisnummers; 8,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De staatsalmanak van 1856 maakt voor het eerst melding van een Nederlandse consul in Sydney. Het archief bevat voor de periode 1927-1954 agenda's en indices, stukken over contacten met overige consulaten, m.b.t. het eigen personeel en consulaire zaken als bv. nalatenschappen van Nederlanders. Tevens zijn er stukken over oorlogs- en na-oorlogse maatregelen (bijvoorbeeld stukken van politiek verdachte Nederlanders in Australië), diverse politieke aangelegenheden (zoals stukken betreffende Australische belangstelling voor diverse Nederlands-Indische politieke aangelegenheden), economie (speciaal scheepvaart), migratie en arbeid.

Archiefvormers:

  •  
  • Consulaat-Generaal Sydney

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen