Terug

Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens Archief)

2.05.80


Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (2,48 Mb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens Archief)
BuZa / Londens Archief

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1936-1958
merendeel 1940-1945

Omvang:

6423 inventarisnummers; 100,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit het Geheim- of Kabinetsarchief, Gewoon- of Groot archief en het archief van de Regeringsvoorlichtingsdienst te Londen. Het bevat o.a. de politieke rapportage van Nederlandse gezanten en consuls in het buitenland. Verder dossiers betreffende de diplomatieke betrekkingen, oorlogvoering, internationale na-oorlogse samenwerking, verdragen, consulaire en handelszaken, pers en propaganda, en stukken betreffende individuele personen en bedrijven.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen Codedienst te Londen Regeringsvoorlichtingsdienst te Londen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordansen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Database ‘ambassadeurs en gezanten’ (BuZa, DDI/ON)

Publicaties

Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland (DBPN), 1919-1945 B. van der Zwan e.a.: Het Londens Archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003) L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog , met name deel 9 A.E. Kersten: Buitenlandse Zaken in Ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945 (Alphen aan den Rijn 1981) E.N. van Kleffens, Belevenissen I en II (Alphen aan den Rijn 1980, 1983) H.J. Neuman: Impasse te Londen. Nederlands veiligheidsbeleid, 1940-1945 (Utrecht 1990) Rapporten commissie Cleveringa Rapporten parlementaire enquête commissie, met name deel 6

Archieven

Londens Archief Groot of Gewoon

Londens Archief Geheim

Departementaal Archief, 1945-1954 en 1955-1964

collectie Michiels van Verduynen (BuZa)

collectie Van Bylandt (BuZa)

collectie Van Kleffens (NA)

postenarchieven (zowel BuZa als NA)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen