Terug

Nederlandse Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers

2.09.16


V. van den Bergh, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (591,28 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Nederlandse Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers
Ned. Beheersinstituut / Beheersdossiers

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1929-1967
merendeel 1945-1967

Omvang:

1531 inventarisnummer(s); 2689,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Duits, Engels en Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Nederlandse Beheersinstittuut was na de Tweede Wereldoorlog belast met beheer van vorderingen, vijandelijke vermogens en ontbonden [gelijkgeschakelde en nationaal-socialistische] instellingen. Daarnaast trof het NBI voorzieningen i.v.m. bewindvoering voor rechtsrpersonen en afwezigen (veelal niet-teruggekeerde joden). Tenslotte was het belast met de uitvoering van verbeurdverklaringen.
Dit archief van het Nederlandse Beheersinstittuut bestaat uit de bij het NBI gedeponeerde archieven ("bijzondere beheren") en de beheersdossiers (alfabetisch op naam van de eigenaar). De documenten in het archief betreffen veelal stukken betreffende het vermogen en bedrijfsvoering (accountantsverklaringen, begrotingen, jaarverslagen, rapportages en correspondenties.

Archiefvormers:

  • Het Nederlandse Beheersinstituut (1945-1967)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen