Terug

Ministerie van Justitie: Dossiers Vermiste Personen (VP)

2.09.34.02


G.G.J. Boink
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (321,28 kb)
Download XML ead / xml

Bekijk de zoekhulp bij dit archief

Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Justitie: Dossiers Vermiste Personen (VP)
Justitie / Vermiste Personen

Periode:

1949-1978
merendeel 1949-1962

Omvang:

744 inventarisnummers; 77,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat de persoonsdossiers opgesteld in het kader van de Wet, houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten (1949 S. J 227), alsmede de alfabetische naamklappers op deze dossiers VP (Vermiste Personen). De overige stukken van de commissie die de VP-dossiers heeft gevormd, bevinden zich in archief Cie. aangifte overlijden vermisten (archiefinventaris 2.09.34.01).

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Hoofdafdeling Privaatrecht Commissie tot het Doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen