Terug

Ministerie van Justitie: 7e Afdeling: Bureau Bijzondere Jeugdzorg

2.09.42.02


V. van den Bergh, M.W.M.M. Gruythuysen
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (339,30 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Justitie: 7e Afdeling: Bureau Bijzondere Jeugdzorg
Justitie / Bijzondere Jeugdzorg

Periode:

1945-1950
merendeel 1945-1949

Omvang:

8.20 meter; 116 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het onvolledige archief van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg bevat registratiekaarten van kinderen die onder toezicht waren geplaatst, documentatie over particuliere instellingen die zich bezig hielden met de opvang van kinderen, stukken over tehuizen, verslagen van inspectiebezoeken, nota's, rapporten, het eindverslag van het BBJ, archieven van de provinciale inspecties en archieven van tientallen tehuizen die werkzaam waren voor het BBJ.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, 7e Afdeling D, Bureau Bijzondere Jeugdzorg 1945-1950

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen