Terug

Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak

2.09.48.02


H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (534,80 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak
Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1945-1971
merendeel 1945-1967

Omvang:

932 inventarisnummers; 90,75 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen, adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer en datum van de uitspraak.

Archiefvormers:

  • Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch1945-1958 Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954 Gerechtshof te Amsterdam1967-1971 de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen