Terug

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Repatriëring

2.15.43


J.Th. Janssen, G. Leenders, G.V.W.L. van Rooij
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (709,28 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Repatriëring
SZ / Repatriëring

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1942-1952
merendeel 1943-1952

Omvang:

590 inventarisnummers; 15,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het $Engels$, $Frans$, $Duits$ en $Russisch$.

Soort archiefmateriaal:

Normale beschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Regeringscommissaris voor Repatriëring bestaat hoofdzakelijk uit stukken betreffende het organiseren van de repatriëring van Nederlanders. De stukken hebben o.a. betrekking op het repatriëren van Joodse Nederlanders, contacten met de U.N.R.R.A., de verzorging van de repatriandi, en de documentatie van de contacten met de missies in diverse landen.
Tevens omvat het archief de archieven van de Afdeling Repatriëring en Opsporing en de Missie Willems in Polen. Ook hier treft men veel stukken aan m.b.t. haar organisatie. Er is archiefmateriaal aanwezig houdende politieke gevangenen, de nalatenschappen en restitutie van eigendommen, repatriëring van gevangenen uit Russische kampen, het opsporen van vermiste kinderen, de International Tracing Service. Evenals stukken afkomstig van liaisonofficiers, contacten met de ontvangstcentra in Nederland, informatie aangaande Duitse concentratiekampen, en het bergen en identificeren van stoffelijke overschotten.
Daarnaast bevat het archief archieven aangaande de verschillende opvangcentra en missies m.b.t. het repatriëren van Nederlanders en het opsporen van vermisten. Deze archieven zijn o.a. het Archief van de Missie tot Opsporing van Vermisten Personen uit Bezettingstijd, het Archief van de Missie Polak Daniëls/Boon, het Archief van de Commissie van Advies en Overleg inzake de Opsporing van Vermiste Personen uit de Bezettingstijd, de Commissie-Hondelink en de Commissie-Ferwerda.
Het behoeft geen uitleg dat dit archief een schat aan informatie bevat betreffende de afloop van de Tweede Wereld Oorlog, en de lotgevallen van de slachtoffers die aan het geweld en de totalitaire staat ten prooi vielen. In het archief zijn veel verslagen, verhoren en rapporten aanwezig aangaande de omzwervingen en het leed van tallozen. De archiefbescheiden geven misschien een beeld van de toestand waarin veel Europeanen zich bevonden vlak na de bevrijding.

Archiefvormers:

  • Regeringscommissaris voor Repatrieering Archief van de Afdeling Repatriëring (en Opsporing) Commissie Hondelink Commissie van Advies en overleg inzake de opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd Repatrieerings-Commissie (Commissie Ferweda) Missie Willems

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen