Terug

Cultuur- en Ontspannings Centrum (COC)

2.19.038


J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (408,55 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Cultuur- en Ontspannings Centrum (COC)
COC

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1940-1971
merendeel 1946-1971

Omvang:

195 inventarisnummers; 21,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het COC bestaat naast uit de vergader- en beleidsstukken van het hoofdkantoor, dagelijks bestuur en het verenigingskantoor uit de archieven van de plaatselijke afdelingen, studentenwerkgroepen, afdelingsprogramma's, verzamelde stukken van medewerkers, publicaties en nieuwsbrieven en briefwisselingen met buitenlandse organisaties werkzaam op het gebied van homorechten.

Archiefvormers:

  • Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen