Terug

Digitaal Duplicaat: Districtklappers op de (onder)trouwregisters in de provincie Zuid-Holland

3.04.18.02


J.J. Bink et al.
Nationaal Archief, Den Haag
1955
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (616,12 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Digitaal Duplicaat: Districtklappers op de (onder)trouwregisters in de provincie Zuid-Holland
Distritscklappers Huwelijk (digitaal duplicaat)

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1695-1812

Omvang:

643 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:

Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot aan de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden de doop-, trouw- en begraafboeken bijgehouden door de (hervormde) kerkelijke gemeente of parochie. De trouwboeken zijn toegankelijk via namenklappers (persoonsnamenlijsten). Die namenklappers zijn ontsloten met deze toegang (inventaris) in de vorm van een alfabetische index op achternaam per Zuid-Hollands district (m.u.v. grotere steden) per periode van 20 jaar.

Archiefvormers:

  • Algemeen Rijksarchief

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen