Terug

Bijzondere Jeugdzorg Zuid-Holland

3.05.26


M.W.M.M. Gruythuysen
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (356,41 kb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Bijzondere Jeugdzorg Zuid-Holland
Bijzondere Jeugdzorg ZH

Periode:

1945-1950
merendeel 1946-1949

Omvang:

19.80 meter; 231 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de provinciale inspectie Zuid-Holland voor de Bijzondere Jeugdzorg (1946-1949) en de districtsinspecties bestaat naast ingekomen en uitgaande brieven en financiële stukken grotendeels uit registratiekaarten en persoonsdossiers van pleegkinderen in tehuizen en pleeggezinnen, waaronder verslagen en notities van besprekingen van het Nederlands Volksherstel en Militair Gezag inzake de opvang en zorg van NSB-kinderen. Het is in verband met de persoonsgegevens gedeeltelijk zeer beperkt toegankelijk.

Archiefvormers:

  • Provinciale Inspectie voor de Bijzondere Jeugdzorg in de Provincie Zuid-Holland
  • Tehuis Badhuisweg 91-92, Scheveningen
  • Tehuis Bentveld, Bentveld
  • Tehuis Maximiliaanstraat (later eendrachtsweg), Rotterdam
  • Tehuis Offem, Noordwijk
  • Tehuis Overburgh, Oostvoorne
  • Tehuis Renate, Dordrecht
  • Tehuis De Schakel, Katwijk
  • Tehuis Stella Maris, Wijk aan Zee
  • Tehuis St. Jeroen, Noordwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen