Terug

Familie van Oldenbarnevelt

3.20.41


H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,51 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Familie van Oldenbarnevelt
Oldenbarnevelt, van

Periode:

1449-1705
merendeel 1510-1705

Omvang:

1.50 meter; 527 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het merendeel van de stukken in dit archief heeft betrekking op de eigendommen van Johan van Oldenbarnevelt, waarvan een aanzienlijk deel is vererfd. Na zijn gevangenneming in 1618 zijn echter wel delen van het archief verloren gegaan. Het archief bevat tevens stukken die hebben toebehoord aan andere telgen van de familie van Oldenbarnevelt, alsook aanverwante geslachten.

Archiefvormers:

  • Van Oldenbarnevelt

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen