Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 141

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië, nummer toegang 4.HYDRO131, inventarisnummer 141

VERKORT:
NL-HaNA, Hydro / Constructiebladen WI, 4.HYDRO131, inv.nr. 141