Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 196

Schaal 1:5.000

Opgenomen/samengesteld: Werbata

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.