Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 284

Schaal 1:4.000 met gedeelte 1:1000

Opgenomen/samengesteld: Havenwezen

Dit inventarisnummer ontbreekt.