Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 32

Opgenomen/samengesteld: Luit. t.z. Ferguson

Schip: Suriname

Herzien in 1886

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.