Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 52

Schaal 1:50.000

Opgenomen/samengesteld: Lieut. t/z Nijland

Schip: Bonaire

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.