Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 6

Opgenomen/samengesteld: Commissie tot verbetering van zeekaarten

Kopergravure ontv. Ontv. v. KNMI III-'41

Dit inventarisnummer ontbreekt.