Terug

Dienst der Hydrografie: Minuut- en Constructiebladen West-Indië » Inventaris nr. 9

Schaal Verschillend

Opgenomen/samengesteld: Min. Van Marine

Verbeterde uitgave 1869

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt het inventarisnummer reserveren, of bestellen als scan.