Terug

Oorlog: Plans van Gebouwen

4.OPG


V. van den Bergh, R.M. Haubourdin, F.E.Ch. Hoste
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0
This finding aid is written in Dutch.
Download PDF pdf (1,29 Mb)
Download XML ead / xml
Zoek binnen dit archief op
Vul een zoekterm in
Vul een inventarisnummer in

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oorlog: Plans van Gebouwen
Oorlog / Plans Gebouwen en modeltekeningen

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1682-1940
merendeel 1811-1940

Omvang:

3538 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief met de plans van gebouwen van de Genie van het Ministerie van Oorlog bevat technische tekeningen die gemaakt zijn voor de aanleg, het onderhoud en het herstel van militaire gebouwen in Nederland uit de periode van ca. 1700 tot 1940. Aangezien de meeste van de Nederlandse vestingwerken aan het eind van de 20ste eeuw verdwenen zijn of een andere (civiele) functie hebben gekregen is het archief een belangrijke bron voor de geschiedenis van militaire gebouwen. Het archief bevat ook tekeningen van verdedigingwerken zoals schansen, vestingmuren, stenen beren, de inundaties, kustforten en torenforten, en ook de betonnen kazematten gebouwd in de mobilisatietijd van 1939-1940.
Het archief hangt nauw samen met de Memories van de Genie (4.OMM). De gebouwen van de Genie werden vaak opgeknapt naar aanleiding van een inspectierapport. Het archief van de Memories van Genie bevat deze inspectierapporten.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Oorlog. Genie Ministerie van Defensie. Genie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage 2: Voorschrift op het vervaardigen van tekeningen voor de dienst der Genie.

Behoort bij beschikking ministerie van Oorlog van 3-10-1892 Ve Afdeling nr 129 (ARA 2.13.01 Verbalen van min. v. Oorlog, inv. nr. 3967; Recueil Militair 1892, 620-624).

 • Voor tekeningen moet goed papier worden gebezigd, dat bij vouwen niet breekt.
 • Voor revisietekeningen (§ 46 der Algemene Voorwaarden) moet op linnen of katoen geplakt papier worden genomen. Voor schetsen bij berichten mag geen calqueerpapier worden gebruikt, doch calqueerlinnen dat aan eene zijde dof is en op die zijde betekend en c.q. op de gladde kant gekleurd wordt. Ook lichtdrukken kunnen hiervoor gebezigd worden; bij voorkeur met donkere lijnen op lichten grond.
 • Tekeningen mogen in de regel niet groter zijn dan 0,7 bij 1 M.
 • Alleen tekeningen van blijvende waarde behoeven van een lijst te worden voorzien, op minstens 2 cm van de rand getrokken.
 • In de linker bovenhoek van elke tekening, zullen onder elkander worden gesteld:
  • ... Commandement
  • ... (standplaats)
  • ... (jaartal)
  • ... (jaartal)
  benevens een aanduiding van het ingezonden stuk, waartoe de tekening of schets behoort.
 • Wanneer de tekening uit een enkel blad bestaat, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: enig blad.
 • Bestaat de tekening uit meerdere bladen, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld:
  In ...bladen, ...e blad.
 • Indien enige tekening verschillende figuren bevat, zullen die doorlopend worden genummerd, zodanig dat de situatieplans, plattegronden en algemene voorstellingen daarbij de laagste, doorsneden hogere, en bijzonderheden van samenstelling de hoogste nummers bekomen.
 • Elk situatieplan moet van een noordlijn worden voorzien. Dit plan moet -zo mogelijkzodanig op de tekening worden gesteld, dat de noordlijn evenwijdig aan de opgaande zijden der tekening komt.
 • Doorsneden worden aangegeven door twee hoofdletters. De lijnen van doorsneden (sporen) zullen in de figuren, waarop zij betrekking hebben, duidelijk met die letters moeten zijn aangegeven. Vormt het spoor een gebroken lijn, dan wordt de eerste letter met een kleine (niet hoofd) letter herhaald bij elk hoekpunt van die lijn.
 • Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, zal in doorsneden - geen bijzonderheden van samenstelling betreffende- het peil worden aangegeven door een horizontale rode of zwarte lijn, zodanig te plaatsen, dat daarbij in ronde getallen kan worden gesteld hoeveel die lijn boven of beneden A.P. [Amsterdams Peil] is gelegen.
 • Waar dit voegzaam kan geschieden en tot gemakkelijk begrip der voorstelling kan leiden, zullen in de figuren de afmetingen en peilen in meters door cijfers worden aangegeven. Daarbij worden afmetingen in zwarteen peilen in rode inkt gesteld.
 • Op alle tekeningen moet onmiddelijk onder het hoofd worden gesteld:
  (1:...) of (...:1)
 • Zijn de figuren, op eenzelfde blad voorkomende, op verschillende schaal getekend, dan wordt die aanduiding boven elk figuur gesteld, onmiddelijk volgende op het daarboven gestelde opschrift.
 • De te bezigen schalen moeten zijn:
  • 2:1
  • 1:1
  • 1:2
  • 1:5
  • 1:10
  • 1:20
  • 1:50
  • 1:100
  • 1:200
  enz. terwijl voor topografische tekeningen ook de schalen van 1:1250 en 1:2500 kunnen worden gebezigd. Hiervan mag worden afgeweken als het gebruik van een andere schaal tot gemak leidt, zoals bij het kopieeren van plans en tekeningen het geval kan zijn.
 • Schetstekeningen, niet van blijvende waarde, worden in de rechter onderhoek, onder de naam, standplaats en dagtekening, alleen door de Eerstaanwezend Ingenieur of de Commandant van het Korps Genietroepen ondertekend. Alle andere tekeningen, daar en boven door de eventuele mede ontwerpers.
 • Tekeningen of schetsen, ten dienste van de uitvoering van werken, zullen op gelijke wijze gedagtekend, behalve door de ontwerper, door de vervaardiger - als zodanig- worden getekend.
 • Voor plans van verboden kringen is het bovenstaande slechts toepasselijk, voor zover het niet in strijd is met de bepalingen van het voorschrift, vastgesteld bij de aanschrijving van 1 november 1887, nr. 3 Ve Afdeling Genie.
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1851

Deze concordans heeft betrekking op het register beschreven in hoofdstuk 1, nummer (1).

 

3 P4-38
9 K4-38
31 P16-996
32 P16-1006
40 P9-516, 517; P13-728, 737, 738
42 L1-4?, L2-33
45 (of 345?), P9-528
46 P10-570
47a L2-17
50 L2-5, L5-99
55 K2-22
77 P2-75
85 P6-199, P13-729; L5-96? (161?)
86 L7-130
87 L8-132
92 L2-21
93 L2-54
95 P12-698
98 L2-22
99 K2-15
102 P16-980
107 P4-143; L-97, 102
107b L5-98, 102
107d L10-161
107e K2-17
107g K2-17
107h K1-2, 6
109 K10-90
109c K5-39
109d L10-161
109e K5-40
109g K5-39
109i K5-39
109k K1-3
109l K5-39
110 P16-999
111 L3-60, L7-171
115 L3-60
116 K10-89
117 P15-858
127 P16-1002
131 P9-526
132 P9-531
133 P9-527
134 P11-639, 640
134a P11-637, 638
135 P9-522, 523
137 P9-524
138 P9-530
139 P11-635
140 P8-457
141 P15-859
142 P9-525
143 P9-520, 521
145 P11-651
150 P15-827
151 P15-828
154 P2-73? = situatie 344 P2-81
155 P15-840
156 L2-46
161 L5-96? (85?)
162 P9-515, 532, K2-18
167? P4-143 (of 107? of 187?) P16-981
173 P16-979
178 P14-791
185 P12-697
186 L2-11
187? P4-143 (of 107? of 167?)
190 L2-26
203 L1-2
209a P16-893
223 L9-148
224 P11-650
227 P8-458
228 P15-860, 862
230 P12-689
232 P2-72
234 P13-752
241 P15-861
241a P8-453
244 P16-997
253 P16-991
257 P15-863
258 K5-43
259 P15-830
262 P10-546, P16-902, 903
263 P11-627
264 P9-487, 488, 489, 490, 493, 492, 493, 494, 495, 496, 497; P14-777, 778
264a P16-914
264b P16-913
264c P16-912
264d P16-909
264e P16-908
264f P16-906
264g P16-907
264h P16-916
264i P16-915
264k P16-911
264l P16-910
264m P16-904
264n P16-905
264o P16-917
265 P11-644
266 P16-1007
267 P13-741
268 K9-80
270 P16-899
271 P13-745
273 P7-344, P13-728
274 P1-10, 11; P3-94; P4-129, 136; L9-145
275 G42
277 P16-990
278 P6-315
279 P15-870
281 P6-324
282 P
283 P7-340
284 P16-994
285 P16-995
287 P6-316
288 P16-885
289 P16-998 B
291 P16-898
292 P5-150
294 P16-875
295 P13-746
300 P10-543
301 P16-1004
302 P14-774
303 P3-125, P14-790
305 P5-163
306 P7-342, P7-343
307 P7-341
309 P6-327 (Meyboom 306? -309?)
310 P11-660
311 P1-9, P4-127
314 P6-300
314a (Maas) P6-302
314b (Maas) P6-303
316 P9-500
318 P5-152
323 P14-760
325 P15-831
326 P13-736
328 P9-498
330 L1-1
331 G60
332 G59
333 P4-140
334 G58
336 P16-1000
337 P16-1003
338 P16-1005
340 P16-923
341 P16-925
342 G50
344 P8-456, P14-783, 784
344a P4-145, P8-449
344b P8-466
345 (of 45) P9-528, P14-781, 782
347 P11-643
349 G44
350 G45
351 P11-630, 632
353 K1-14
354 G34 t/m 41
355 P7-345, P13-742
356 P8-460
357 G57
358 P15-854
358a P15-855
359 P12-690; G56; K3-29
359a P4-146, P6-318
359c P15-839
360 P5-160
361 P13-749
362 P5-157; G51
363 P11-642
364 L9-146
365 P6-304 (Noordzee), P15-832
365g P9-507, 508, 509, P16-900, 901
366 P11-653, 654
367a P13-726, 735
367b P8-443, 444
367c P8-451
368 P10-535
370 P13-747
371 P11-652
372 P6-319
372a P11-667
373 P11-663, 664, P16-878
374 P11-629, 665
374a P15-843
375 P11-666
376 G46
378 K1-4, K5-41
379 P14-772
380a P15-844
180b P15-848
380c P15-841
381 P6-308
381c P15-841
382c P15-833
383 P14-779
384 P15-837, P11-641
384b P15-836
386 P15-852
387 P11-661
388 P11-656
389 P13-747
391 P14-758
392 P13-725
394 L6-125?
395 G47
396 L7-130?
399 P5-159, P6-301
400 P16-881, 882
401 (Maas), P6-187, P8-434
404 P6-190 (Maas), P16-880
545 P16-993
548 P16-995
549 P16-994
552 P16-992
556 P16-990
557 P16-991
578b P10-557
579 P16-996
582 P16-1005
583 P16-1004
584 P16-1003
585 P16-1007
586 P16-1000
588 P16-1002
589 P16-1001
590 P16-1999
593 P16-998B
594 P16-997
595 P4-126
600 P16-998A
1297 (Isalles), P2-87
1298 P2-67, 69
1316 P12-691, 692
1404 P14-786
1485 =wind? 1485? P2-62
1540 P2-47
1541 P2-48
1542 P2-63
1560 P2-76
1569 P2-59
1572 P2-33
1600 P2-57
1601 P2-58
1603 P2-45
1604 P2-51
1606 P2-60
1607 P2-50
1608 P2-49
1609 P2-52
1615 P2-66
1616 P2-64
1618 P2-54
1619 P2-65
1622 P2-56
H1 P8 466
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1857

Deze concordans heeft betrekking op de lijst beschreven in hoofdstuk 1 onder nummer (2).

 

2 211 P7-333
3 212 P1-7, P3-89
3a 212 P1-4
3b 212 P3-93
3e 212 P3-90
4 212 P2-36, P4-137
4a 212 P3-88, 97
5 212 P2-85
6 212 P2-34
7 212 P6-320, 321
8 212 P4-139
10 213 P3-91, P7-329, 330
11 213 P15-867
12 213 P15-869
13 213 P15-866, 868
15 213 P7-338, 339
16 214 P1-1, 27; K1-8
17 214 P6-312
19 214 P6-313, 314
20 215 G43
21 215 P1-20, 30
26 221 G24
27 221 G22
28 221 G23, 62
29 221 G28
30 223 P4-142
33 220 L5-97, 98, 102; K1-2
34 226 G29
35 227 G30
36 224 K3-26
36a 224 K2-16
37 232 L2-28
38 234 P12-724; L8-136
39 237 K10-87
41 235 L8-135; K9-82
42 238 P1-17; L2-35
43 234 L10-162; K9-85, 86
44 235 L2-51; K8-69
45 235 P10-569, 570, 571
46 235 L2-41
47 236 L2-16
48 236 P3-96; K8-66
49 233 L2-38, L8-139; K7-63
50 232 K6-47
51 232 L8-138
52 233 L2-9, 10
53 234 P12-722
54 234 L2-27
55 232 L2-39
56 238 L2-36, 37
57 238 P16-873, 874
58 230 K5-39, 40; K10-90
59 231 P3-98
60 241 P1-14; G12, 61
61 241 P1-16; G1; K8-68
62 242 P13-754; G2, 3
63 242 P4-133; G4
64 248 G5
65 253 G7, 13
66 249 P1-5
67 249 G8
68 248 G9
69 256 G26
70 253 G6; L9-144
71 256 G10
72 249 G25
73 247 G21
74 247 G27
75 254 P3-92
76 247 P13-732
77 247 P13-730
78 256 L8-141
79 251 P1-12
80 255 P13-733; L9-143; K8-71
81 255 G14
82 255 G17
83 255 G16, 31
84 255 P16-918, 919, 920, 921, 922
85 256 G15
86 257 P3-95, P16-926
88 247 P16-927, 930
89 248 P16-928
90 262 P1-23, P12-293, 699; K8-65
91 262 P12-700
94 265 P13-743, 744
96 265 L2-20
97 265 P1-29
99 263 P1-15
100 263 L2-23, 40
101 271 P1-13
103 271 P12-701; K1-10
104 270 P16, 21, 24, P2-40, P10-572, P16-976; K8-72
105 270 P13-751
106 270 P13-748
107 274 G18
108 274 K8-75
109 275 P1-8, 28, G32; K9-83
112 235 L8-137
113 236 K1-11
114 278 L2-13
115 278 P4-141, P8-433; L2-43, 44, 45; K6-45
116 278 L2-52
118 280 K7-62
119 282 G-19
120 283 P1-2, 3, P4-128, P8-446, 447; L8-140
121 283 G20
122 286 G55
123 283 P1-18, P10-563
124 283 P10-566, 567, G54
125 284 G52
126 287 P10-565
127 287 P13-727
128 289 P8-463, 464
129 289 P8-462
144 290 P9-518, 519
148 294 P12-716
149 294 P9-529
152 294 P11-648, 649
153 294 P11-645
159 299 P6-184
160 299 P5-161
161 299 P1-22, P15-815, 816; L5-96 (en 300)
162 301 P6-328; L7-130, L8-132, 133
163 298 L2-31
164 298 L2-12
165 298 L2-29
166 303 L2-24, 25
167 303 L2-32
169 303 L2-30
170 303 P12-696
171 305 P12-718, 720, 721
172 306 P12-702
173 306 P6-327? (BGK-309); L2-15
175 306 P12-723
176 306 L2-14
177 306 L2-19
178 308? P14-791; L2-18
179 308 P10-553, 554
180 308 L2-47, 48
181a 308 L2-55
181b 308 L2-57
181c 309 L2-56
181d 309 L2-58
182 309 L2-49
183 309 L2-53
187 311 P9-484, 485
188 311 L2-34, 42
189 311 P10-568
190 312 L2-50
191 312 P12-694-695
192 312 P13-729
193 312 P9-486
194 312 P13-729
195 314 P13-753
196 314 P5-164
197 314 P5-162
198 314 P5-153, 156
200 317 L2-7,8
201 317 P12-717
202 318 P12-703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, P12-714, 715
204 282 P8-448; K6-46
208 289 P8-465, P13-734; K4-37
209 237 P8-450, P16-891, 892
210 237 P16-894, 895
211 237 P16-896, 897
212 236 P16-879
214 265 P6-317, P13-739, 740
215 304 P5-151
218 270 P13-750
219 236 P16-876, 877
220 290 P6-311, P15-871
221 297 P10-551, 552
223 245 K1-1, K3-27
226 293 P11-631
233 292 P8-455
234 292 P9-512, P11-633
234a 292 P2-77, P11-636
235 290 P6-305, 306
236 238 P16-888
238 294 P15-829
239 258 P2-78
240 258 P16-924
241 292 P2-37?; P10-545, 550
243 284 P10-564; G53
245 315 P9-506
246 245 P16-929
247 258 P16-872
248 232 P16-887
249 238 P16-889, 890
250 258 P2-83
252 216 P15-846, 847, 864
254 297 P2-80
255 295 P2-71
261 231 P16-886
272 217 K7-64
282 217 G33
290 229 P6-325
298 222 P12-719
308 234 K1-12
309 306? P6-327 (BGK 309)
311 254 K9-81
312 253 K9-84
313 251 K8-67
314 217 K8-73
317 225 K8-70; G11
319 217 P4-134, 138
320 203 P1-26, P34-135, 144
322 203 P1-25
377 254 P6-323
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1881, 1883

Deze concordans heeft betrekking op de lijst en het register beschreven in hoofdstuk 1, nummers (3) en (4).

 

47 P4-139
48 L1-2
53 K3-29
57 L9-146
61 P14-757, 759
88 L8-133
526 P2-34
527 P6-320, 321, 322
529 P6-324
530 P3-91, P7-329, 330, 331, 332
531 P7-337
532 K4-38
533 P2-34, P7-338, 339
534 P6-320, 321, 322, PT-340
535 P7-341
536 P6-324, P7-342, 343
537 P1-1, 27, P3-91, P7-329, 330, 331, 332; K1-8
538 P6-312, P7-337
539 P6-313, 314; K4-38
540 P6-315, P7-338, 339
54l P6-316, P7-340
542 P7-341; L6-126
543 P7-342, 343
544 P1-27; L1-1; K1-8
545 P6-312
546 P1-20, 30, P2-75, P6-313, 314
547 P6-315; G42
548 P6-316; G42
549 G42; L6-126
550 G34 t/m 42
551 G34 t/m 42; L1-1
552 G34 t/m 42
553 P1-20, 30; P2-75? G34 t/m 42; L5-99
554 G34 t/m 42
555 G34 t/m 41
556 G34 t/m 41
557 G34 t/m 41
560 L5-99
561 G45
562 G45
563 G45
564 P14-758; G45
565 G45
566 G45
567 G45, 48, 49
568 P14-760; G45, 48, 49
569 G48, 49
570 G48
571 P14-758, P16-883; G48
572 P16-881, 882; G48
573 P16-880; G48
574 P16-884; G48
575 P14-760
577 P4-142
578 P16-883, 85
579 P16-881, 882
580 P16-880
581 P4-143; P16-884; L5-97, 98, 102; K1--2, 5
581 P4-142
585 P16-885
588 P4-143, P13-727; L5-97, 98, 102; K1-2, 5
595 P13-727
596 G59
597 G59, 60
598 G59, 60
599 G59, 60
600 G59, 60
601 G58, 59, 60
602 G57, 58, 59, 60
603 G57, 58, 59, 60
604 G56, 57, 58, 60
605 G56, 57, 58
606 G56, 57, 58; P1-18
607 G54, 56, 57, 58
608 G54, 56, 58
609 P1-18; G54, 56
610 G51, 56, 54
611 P16-901; G51, 54, 56
612 P16-902, 903; G51, 54
613 P1-18, P16-917; G51, 54
614 G51, 54
615 P16-918, 919, 920, 921, 922; G51
616 P16-924; G51; K5-43
617 G51; P2-78
618 P16-901, 923
619 P16-902, 903
620 P16-937, 925
622 P3-95, P16-918, 919, 920, 921, 922, 926
623 P16-927; K5-43
624 P2-78, P16-928
625 P16-923; K1-1
626 P16-929
627 P16-925, 930
628 P16-872
629 P2-83, P3-95, P16-924, 926
630 P16-627
631 P16-873, 874, 928
632 P14-775, P16-875; K1-1
633 P16-876, 877, 929
634 P16-878, 930
635 P16-872, 879
636 P2-83, P16-899
637 K5-39,40
638 P16-873, 874, 898
639 P3-98, P16-875
640 P16-876, 877, 896, 897
641 P16-878, 894, 895
642 P16-879, 893
643 P16-899
644 P8-450, P16-891, 892; K5-39, 40
645 P16-889, 890, 898
646 P2-86, P3-98
647 P16-888, 896, 897
648 P16-887, 894,.895
649 P16-886, 893
650 P8-460
651 P8-450, P16-891, 892
652 P16-889, 890
653 P2-86
654 P8-461, 462, P16-888
655 P8-463, 464, P16-887
656 P8-465, P13-734, P16-886
657 P8-460, P13-736
658 P4-140, P10-535
659 P13-737
660 P13-749
661 P8-461, 462; K7-62
662 P8-463, 464, P13-750
663 P8-465, P13-734, 751
664 P13-736, 748
665 P4-140
666 P13-737, 747
667 P13-749; L9-148
668 P13-746; K7-62
669 P1-15, P13-750
670 P13-745, 751
671 P13-743, 744, 748
672 P6-317, P13-739, 740
673 P13-741, P13-747
674 P13-742; L9-148
675 P13-735, 746
676 P1-15, P8-444
677 P8-443, P8-452, P13-745
678 P8-451, P13-743, 744
679 P6-317, P13-739, 740
680 P13-741
681 P13-742
682 P13-735
683 P8-444
684 P8-443, P8-452
685 P8-451
1030 P11-650
1032 P11-651
1033 P11-652
1034 P11-648, 649, 668
1035 P11-645, 646
1036 P11-644
1037 P11-643
1038 P11-641
1039 P11-641
1040 P11-637, 638, 639, 640
1041 P11-633, 634, 635, 636; P13-752
1042 P11-667
1043 P11-627, 629, 630, 631, 632?
1045 P11-850, 851, 851, 853, 854, 855, 856, 857
1046 P12-689, 690, P15-839
1047 P8-453, P11-662, P15-859, 860, 861, 862
1048 P15-842, 843, 844, 845
1048a P10-539 (wind?)
1049 8-454, P11-661, P15-840, 841
1050 8-449, 455, 456, 457, 458, 459, 466
1051 P11-660, P12-684, 685, P15-838
1052 P11-659, P13-755
1052a (wind?) P10-542
1053 P15-827 t/m 837
1054 P10-547, P11-658
1055 P6-304, P11-657
1056 P6-187, 188, 189?,300, 301, 302, 303, P11-655
1057 P6-199, P11-656
1058 P6-305, 306
1059 P6-309, P8-467
1060 P6-310, 311, P15-871
1061 P6-307
1062 P6-308
1130 P7-344
1131 P13-753
1132 P5-160
1133 P5-161
1134 P5-162
1135 P5-163
1136 P5-164, P5-165
1137 P5-151
1138 P4-149, P5-150
1139 P5-152
1140 P5-153, 154, 155, 156
1141 P5-157
1142 P5-158
1143 P5-159
1147 P11-662
1148 P1-10, P3-94. P4-136, P11-661; L9-145
1150 P1-9, P4-127
1151 P11-660
1152 P11-659
1153 P2-32, 84
1154 P11-658
1155 P11-657
1156 P6-301, P11-655
1157 P11-656
1289 P15-866, 867, 868, 869
1290 P15-870
1291 P15-858
1292 P15-846, 847
1293 P15-863
1294 P15-864
1295 P15-849
1300 P15-865
1300d (wind?) P10-540
1313 P10-538
1319 P10-557
1324 P14-775
1328 P3-108
1343 P6-191 t/m 198
1345 P6-198 (wind 1343?), P12-687, 688
1359 P2-82
1376 P10-539
1381 P10-540
1404 P10-541
1438 P10-542
1485 P2-62
Plans van Gebouwen

 

279 L9-149
Plans van Vestingen

 

404 P2-86
Situatieplans van Vestingen (Zie archief OSPV)

 

H114 L5-123
H121 L5-124
Situatiekaarten (Zie archief OSK)

 

A37 G68
B38a L7-128
D7 L6-125
H49 K6-48
H66a K7-58
H66b K7-57, 59
H45 P6-326
M4 L9-154
66a K7-61
66b K7-60
15 P1-21
54 P4-l49
100 P3-109, 110; L2-6, L6-126
141 (zie 201) P10-545
185 P9-517
199 L7-128
201 P2-74 (zie 141), P40-545
205 P9-516
295 P6-326
344 P2-73 (=BGK 154 ?)
Memories

 

9 P7-335
100 P7-335
Belgisch Archief

 

K13 L4-79, 80
K14 L4-79, 80
L26 L4-94
W94 L4-95
M20 L4-92
L26 L4-93
Buitenlandse Plans van Vestingen (Zie archief OBPV)

 

H13 L4-91
Isalles

 

588 P4-126
1144 P11-666
1145 P11-665
1146 P11-663, 664
1174 P11-654
1297 (BGK) P2-87
1355 P12-686
Generale Kaarten

 

27 P4-139
29 P6-312
Geheim T

 

1088 P7-394
1423 P12-680
1433 P12-679
1446 P12-679
1453 P12-679
1454 P12-679
1459 P12-680
1465 P12-681
1473 P12-680
1473 P12-680
1560 P12-679
1564 P12-679
1565 P12-681
A. 1280 P12-672
A. 1385 P12-679
A.1386 P12-679
0.356 P7-432 (moet zijn 0.428)
0.428 P7-432 (zie 0.356)
0.612 P7-424
0.1251 P11-575
0.1272 P7-427?
0.1401 P12-680
0.1406 P12-680
0.1415 P2-680
0.1419 P12-680
0.1420 P12-680
W.1101 P8-472
W.1104 P8-470
W.1105 P8-471
W.1106 P8-473
Z.450 P7-397
Z.1089 P7-429
Z.1089 P7-429
Geheim

 

1 P7-403, 307, 411, 413, 417, 419, 420, 421
1a P14-796
1b P7-422
2 P7-403, 411, 417, 418, 419, 421, 793
2a P7-422
2b P7-422
3 P7-406, 407, 409, 411, 4l4, 419, 420, P14-798
3a? P7-422
3b P7-422
4 P7-401, 402, 406, 407, 409, 414, 417, 419, P14-798
4a P7-422
4b P7-422
5 P7-401, 406, 407, 413, 414, 415, 419
5a P7-422
5b P7-422
6 P7-401, 405, 406, 413, 415, 418, 419
7 P7-405, 406, 407, 410, 413, 419, 420, P14-795
7a P4-422
7b P7-422
8 P7-404, 405, 410, 413, 414, 418, 419
8b P7-422
9 P7-404, 406, 407, 408, 415, 416, 419
9a P9-422
10 P7-404, 406, 407, 408, 414?. 415
11 P7-406, 407, 408, 414, 4154 420
12 P7-405, 416, 418, 420
12 P14-797
13 P14-797
13 P7-402, 416, 418, 420
14 P7-402, P7-404, 407, 417
15 P7-402, 404, 407, 417
16 P7-404, 405, 407, 414?, 417
17 P7-402, 404, 407, 417
18 P7-402, 407, 414?, 417
19 P7-405, 417, 418
20 P7-402, 417, 418
21 P7-417, 418
22 P7-399, 407, 417
23 P7-407, 408, 417
24 P7-407, 408, 417
25 P7-399, 407
26 P7-402, 407
27 P7-405, 407
28 P7-399
29 P7-399
30 P7-399
31 P7-411
32 P7-411
33 P7-402
34 P7-402
35 P7-408
36 P7-411
37 P7-411
38 P7-411
39 P7-402
40 P7-408
41 P7-399
42 P7-399
43 P7-399
44 P7-399
45 P7-399
46 P7-399
47 P7-399
48 P7-399
49 P7-399
Tekeningen Centrale Inundatie Bureau

 

61 P7-395
Archief Genie Utrecht

 

123(I) L5-123
176 L5-124
ARA

 

A29 672
A32 674
A42 676
A43 671
A68 G75
A69 G73
A95 G70
A96 G69
A97 G77
A99a G68
A100 G66
A100a G67
A102 G65
A116 G64
A117 G63

Concordansen

Behoort bij beschikking ministerie van Oorlog van 3-10-1892 Ve Afdeling nr 129 (ARA 2.13.01 Verbalen van min. v. Oorlog, inv. nr. 3967; Recueil Militair 1892, 620-624).

 • Voor tekeningen moet goed papier worden gebezigd, dat bij vouwen niet breekt.
 • Voor revisietekeningen (§ 46 der Algemene Voorwaarden) moet op linnen of katoen geplakt papier worden genomen. Voor schetsen bij berichten mag geen calqueerpapier worden gebruikt, doch calqueerlinnen dat aan eene zijde dof is en op die zijde betekend en c.q. op de gladde kant gekleurd wordt. Ook lichtdrukken kunnen hiervoor gebezigd worden; bij voorkeur met donkere lijnen op lichten grond.
 • Tekeningen mogen in de regel niet groter zijn dan 0,7 bij 1 M.
 • Alleen tekeningen van blijvende waarde behoeven van een lijst te worden voorzien, op minstens 2 cm van de rand getrokken.
 • In de linker bovenhoek van elke tekening, zullen onder elkander worden gesteld:
  • ... Commandement
  • ... (standplaats)
  • ... (jaartal)
  • ... (jaartal)
  benevens een aanduiding van het ingezonden stuk, waartoe de tekening of schets behoort.
 • Wanneer de tekening uit een enkel blad bestaat, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld: enig blad.
 • Bestaat de tekening uit meerdere bladen, dan wordt in de rechter bovenhoek gesteld:
  In ...bladen, ...e blad.
 • Indien enige tekening verschillende figuren bevat, zullen die doorlopend worden genummerd, zodanig dat de situatieplans, plattegronden en algemene voorstellingen daarbij de laagste, doorsneden hogere, en bijzonderheden van samenstelling de hoogste nummers bekomen.
 • Elk situatieplan moet van een noordlijn worden voorzien. Dit plan moet -zo mogelijkzodanig op de tekening worden gesteld, dat de noordlijn evenwijdig aan de opgaande zijden der tekening komt.
 • Doorsneden worden aangegeven door twee hoofdletters. De lijnen van doorsneden (sporen) zullen in de figuren, waarop zij betrekking hebben, duidelijk met die letters moeten zijn aangegeven. Vormt het spoor een gebroken lijn, dan wordt de eerste letter met een kleine (niet hoofd) letter herhaald bij elk hoekpunt van die lijn.
 • Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, zal in doorsneden - geen bijzonderheden van samenstelling betreffende- het peil worden aangegeven door een horizontale rode of zwarte lijn, zodanig te plaatsen, dat daarbij in ronde getallen kan worden gesteld hoeveel die lijn boven of beneden A.P. [Amsterdams Peil] is gelegen.
 • Waar dit voegzaam kan geschieden en tot gemakkelijk begrip der voorstelling kan leiden, zullen in de figuren de afmetingen en peilen in meters door cijfers worden aangegeven. Daarbij worden afmetingen in zwarteen peilen in rode inkt gesteld.
 • Op alle tekeningen moet onmiddelijk onder het hoofd worden gesteld:
  (1:...) of (...:1)
 • Zijn de figuren, op eenzelfde blad voorkomende, op verschillende schaal getekend, dan wordt die aanduiding boven elk figuur gesteld, onmiddelijk volgende op het daarboven gestelde opschrift.
 • De te bezigen schalen moeten zijn:
  • 2:1
  • 1:1
  • 1:2
  • 1:5
  • 1:10
  • 1:20
  • 1:50
  • 1:100
  • 1:200
  enz. terwijl voor topografische tekeningen ook de schalen van 1:1250 en 1:2500 kunnen worden gebezigd. Hiervan mag worden afgeweken als het gebruik van een andere schaal tot gemak leidt, zoals bij het kopieeren van plans en tekeningen het geval kan zijn.
 • Schetstekeningen, niet van blijvende waarde, worden in de rechter onderhoek, onder de naam, standplaats en dagtekening, alleen door de Eerstaanwezend Ingenieur of de Commandant van het Korps Genietroepen ondertekend. Alle andere tekeningen, daar en boven door de eventuele mede ontwerpers.
 • Tekeningen of schetsen, ten dienste van de uitvoering van werken, zullen op gelijke wijze gedagtekend, behalve door de ontwerper, door de vervaardiger - als zodanig- worden getekend.
 • Voor plans van verboden kringen is het bovenstaande slechts toepasselijk, voor zover het niet in strijd is met de bepalingen van het voorschrift, vastgesteld bij de aanschrijving van 1 november 1887, nr. 3 Ve Afdeling Genie.
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1851

Deze concordans heeft betrekking op het register beschreven in hoofdstuk 1, nummer (1).

 

3 P4-38
9 K4-38
31 P16-996
32 P16-1006
40 P9-516, 517; P13-728, 737, 738
42 L1-4?, L2-33
45 (of 345?), P9-528
46 P10-570
47a L2-17
50 L2-5, L5-99
55 K2-22
77 P2-75
85 P6-199, P13-729; L5-96? (161?)
86 L7-130
87 L8-132
92 L2-21
93 L2-54
95 P12-698
98 L2-22
99 K2-15
102 P16-980
107 P4-143; L-97, 102
107b L5-98, 102
107d L10-161
107e K2-17
107g K2-17
107h K1-2, 6
109 K10-90
109c K5-39
109d L10-161
109e K5-40
109g K5-39
109i K5-39
109k K1-3
109l K5-39
110 P16-999
111 L3-60, L7-171
115 L3-60
116 K10-89
117 P15-858
127 P16-1002
131 P9-526
132 P9-531
133 P9-527
134 P11-639, 640
134a P11-637, 638
135 P9-522, 523
137 P9-524
138 P9-530
139 P11-635
140 P8-457
141 P15-859
142 P9-525
143 P9-520, 521
145 P11-651
150 P15-827
151 P15-828
154 P2-73? = situatie 344 P2-81
155 P15-840
156 L2-46
161 L5-96? (85?)
162 P9-515, 532, K2-18
167? P4-143 (of 107? of 187?) P16-981
173 P16-979
178 P14-791
185 P12-697
186 L2-11
187? P4-143 (of 107? of 167?)
190 L2-26
203 L1-2
209a P16-893
223 L9-148
224 P11-650
227 P8-458
228 P15-860, 862
230 P12-689
232 P2-72
234 P13-752
241 P15-861
241a P8-453
244 P16-997
253 P16-991
257 P15-863
258 K5-43
259 P15-830
262 P10-546, P16-902, 903
263 P11-627
264 P9-487, 488, 489, 490, 493, 492, 493, 494, 495, 496, 497; P14-777, 778
264a P16-914
264b P16-913
264c P16-912
264d P16-909
264e P16-908
264f P16-906
264g P16-907
264h P16-916
264i P16-915
264k P16-911
264l P16-910
264m P16-904
264n P16-905
264o P16-917
265 P11-644
266 P16-1007
267 P13-741
268 K9-80
270 P16-899
271 P13-745
273 P7-344, P13-728
274 P1-10, 11; P3-94; P4-129, 136; L9-145
275 G42
277 P16-990
278 P6-315
279 P15-870
281 P6-324
282 P
283 P7-340
284 P16-994
285 P16-995
287 P6-316
288 P16-885
289 P16-998 B
291 P16-898
292 P5-150
294 P16-875
295 P13-746
300 P10-543
301 P16-1004
302 P14-774
303 P3-125, P14-790
305 P5-163
306 P7-342, P7-343
307 P7-341
309 P6-327 (Meyboom 306? -309?)
310 P11-660
311 P1-9, P4-127
314 P6-300
314a (Maas) P6-302
314b (Maas) P6-303
316 P9-500
318 P5-152
323 P14-760
325 P15-831
326 P13-736
328 P9-498
330 L1-1
331 G60
332 G59
333 P4-140
334 G58
336 P16-1000
337 P16-1003
338 P16-1005
340 P16-923
341 P16-925
342 G50
344 P8-456, P14-783, 784
344a P4-145, P8-449
344b P8-466
345 (of 45) P9-528, P14-781, 782
347 P11-643
349 G44
350 G45
351 P11-630, 632
353 K1-14
354 G34 t/m 41
355 P7-345, P13-742
356 P8-460
357 G57
358 P15-854
358a P15-855
359 P12-690; G56; K3-29
359a P4-146, P6-318
359c P15-839
360 P5-160
361 P13-749
362 P5-157; G51
363 P11-642
364 L9-146
365 P6-304 (Noordzee), P15-832
365g P9-507, 508, 509, P16-900, 901
366 P11-653, 654
367a P13-726, 735
367b P8-443, 444
367c P8-451
368 P10-535
370 P13-747
371 P11-652
372 P6-319
372a P11-667
373 P11-663, 664, P16-878
374 P11-629, 665
374a P15-843
375 P11-666
376 G46
378 K1-4, K5-41
379 P14-772
380a P15-844
180b P15-848
380c P15-841
381 P6-308
381c P15-841
382c P15-833
383 P14-779
384 P15-837, P11-641
384b P15-836
386 P15-852
387 P11-661
388 P11-656
389 P13-747
391 P14-758
392 P13-725
394 L6-125?
395 G47
396 L7-130?
399 P5-159, P6-301
400 P16-881, 882
401 (Maas), P6-187, P8-434
404 P6-190 (Maas), P16-880
545 P16-993
548 P16-995
549 P16-994
552 P16-992
556 P16-990
557 P16-991
578b P10-557
579 P16-996
582 P16-1005
583 P16-1004
584 P16-1003
585 P16-1007
586 P16-1000
588 P16-1002
589 P16-1001
590 P16-1999
593 P16-998B
594 P16-997
595 P4-126
600 P16-998A
1297 (Isalles), P2-87
1298 P2-67, 69
1316 P12-691, 692
1404 P14-786
1485 =wind? 1485? P2-62
1540 P2-47
1541 P2-48
1542 P2-63
1560 P2-76
1569 P2-59
1572 P2-33
1600 P2-57
1601 P2-58
1603 P2-45
1604 P2-51
1606 P2-60
1607 P2-50
1608 P2-49
1609 P2-52
1615 P2-66
1616 P2-64
1618 P2-54
1619 P2-65
1622 P2-56
H1 P8 466
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1857

Deze concordans heeft betrekking op de lijst beschreven in hoofdstuk 1 onder nummer (2).

 

2 211 P7-333
3 212 P1-7, P3-89
3a 212 P1-4
3b 212 P3-93
3e 212 P3-90
4 212 P2-36, P4-137
4a 212 P3-88, 97
5 212 P2-85
6 212 P2-34
7 212 P6-320, 321
8 212 P4-139
10 213 P3-91, P7-329, 330
11 213 P15-867
12 213 P15-869
13 213 P15-866, 868
15 213 P7-338, 339
16 214 P1-1, 27; K1-8
17 214 P6-312
19 214 P6-313, 314
20 215 G43
21 215 P1-20, 30
26 221 G24
27 221 G22
28 221 G23, 62
29 221 G28
30 223 P4-142
33 220 L5-97, 98, 102; K1-2
34 226 G29
35 227 G30
36 224 K3-26
36a 224 K2-16
37 232 L2-28
38 234 P12-724; L8-136
39 237 K10-87
41 235 L8-135; K9-82
42 238 P1-17; L2-35
43 234 L10-162; K9-85, 86
44 235 L2-51; K8-69
45 235 P10-569, 570, 571
46 235 L2-41
47 236 L2-16
48 236 P3-96; K8-66
49 233 L2-38, L8-139; K7-63
50 232 K6-47
51 232 L8-138
52 233 L2-9, 10
53 234 P12-722
54 234 L2-27
55 232 L2-39
56 238 L2-36, 37
57 238 P16-873, 874
58 230 K5-39, 40; K10-90
59 231 P3-98
60 241 P1-14; G12, 61
61 241 P1-16; G1; K8-68
62 242 P13-754; G2, 3
63 242 P4-133; G4
64 248 G5
65 253 G7, 13
66 249 P1-5
67 249 G8
68 248 G9
69 256 G26
70 253 G6; L9-144
71 256 G10
72 249 G25
73 247 G21
74 247 G27
75 254 P3-92
76 247 P13-732
77 247 P13-730
78 256 L8-141
79 251 P1-12
80 255 P13-733; L9-143; K8-71
81 255 G14
82 255 G17
83 255 G16, 31
84 255 P16-918, 919, 920, 921, 922
85 256 G15
86 257 P3-95, P16-926
88 247 P16-927, 930
89 248 P16-928
90 262 P1-23, P12-293, 699; K8-65
91 262 P12-700
94 265 P13-743, 744
96 265 L2-20
97 265 P1-29
99 263 P1-15
100 263 L2-23, 40
101 271 P1-13
103 271 P12-701; K1-10
104 270 P16, 21, 24, P2-40, P10-572, P16-976; K8-72
105 270 P13-751
106 270 P13-748
107 274 G18
108 274 K8-75
109 275 P1-8, 28, G32; K9-83
112 235 L8-137
113 236 K1-11
114 278 L2-13
115 278 P4-141, P8-433; L2-43, 44, 45; K6-45
116 278 L2-52
118 280 K7-62
119 282 G-19
120 283 P1-2, 3, P4-128, P8-446, 447; L8-140
121 283 G20
122 286 G55
123 283 P1-18, P10-563
124 283 P10-566, 567, G54
125 284 G52
126 287 P10-565
127 287 P13-727
128 289 P8-463, 464
129 289 P8-462
144 290 P9-518, 519
148 294 P12-716
149 294 P9-529
152 294 P11-648, 649
153 294 P11-645
159 299 P6-184
160 299 P5-161
161 299 P1-22, P15-815, 816; L5-96 (en 300)
162 301 P6-328; L7-130, L8-132, 133
163 298 L2-31
164 298 L2-12
165 298 L2-29
166 303 L2-24, 25
167 303 L2-32
169 303 L2-30
170 303 P12-696
171 305 P12-718, 720, 721
172 306 P12-702
173 306 P6-327? (BGK-309); L2-15
175 306 P12-723
176 306 L2-14
177 306 L2-19
178 308? P14-791; L2-18
179 308 P10-553, 554
180 308 L2-47, 48
181a 308 L2-55
181b 308 L2-57
181c 309 L2-56
181d 309 L2-58
182 309 L2-49
183 309 L2-53
187 311 P9-484, 485
188 311 L2-34, 42
189 311 P10-568
190 312 L2-50
191 312 P12-694-695
192 312 P13-729
193 312 P9-486
194 312 P13-729
195 314 P13-753
196 314 P5-164
197 314 P5-162
198 314 P5-153, 156
200 317 L2-7,8
201 317 P12-717
202 318 P12-703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, P12-714, 715
204 282 P8-448; K6-46
208 289 P8-465, P13-734; K4-37
209 237 P8-450, P16-891, 892
210 237 P16-894, 895
211 237 P16-896, 897
212 236 P16-879
214 265 P6-317, P13-739, 740
215 304 P5-151
218 270 P13-750
219 236 P16-876, 877
220 290 P6-311, P15-871
221 297 P10-551, 552
223 245 K1-1, K3-27
226 293 P11-631
233 292 P8-455
234 292 P9-512, P11-633
234a 292 P2-77, P11-636
235 290 P6-305, 306
236 238 P16-888
238 294 P15-829
239 258 P2-78
240 258 P16-924
241 292 P2-37?; P10-545, 550
243 284 P10-564; G53
245 315 P9-506
246 245 P16-929
247 258 P16-872
248 232 P16-887
249 238 P16-889, 890
250 258 P2-83
252 216 P15-846, 847, 864
254 297 P2-80
255 295 P2-71
261 231 P16-886
272 217 K7-64
282 217 G33
290 229 P6-325
298 222 P12-719
308 234 K1-12
309 306? P6-327 (BGK 309)
311 254 K9-81
312 253 K9-84
313 251 K8-67
314 217 K8-73
317 225 K8-70; G11
319 217 P4-134, 138
320 203 P1-26, P34-135, 144
322 203 P1-25
377 254 P6-323
Binnenlands Gedrukte Kaarten 1881, 1883

Deze concordans heeft betrekking op de lijst en het register beschreven in hoofdstuk 1, nummers (3) en (4).

 

47 P4-139
48 L1-2
53 K3-29
57 L9-146
61 P14-757, 759
88 L8-133
526 P2-34
527 P6-320, 321, 322
529 P6-324
530 P3-91, P7-329, 330, 331, 332
531 P7-337
532 K4-38
533 P2-34, P7-338, 339
534 P6-320, 321, 322, PT-340
535 P7-341
536 P6-324, P7-342, 343
537 P1-1, 27, P3-91, P7-329, 330, 331, 332; K1-8
538 P6-312, P7-337
539 P6-313, 314; K4-38
540 P6-315, P7-338, 339
54l P6-316, P7-340
542 P7-341; L6-126
543 P7-342, 343
544 P1-27; L1-1; K1-8
545 P6-312
546 P1-20, 30, P2-75, P6-313, 314
547 P6-315; G42
548 P6-316; G42
549 G42; L6-126
550 G34 t/m 42
551 G34 t/m 42; L1-1
552 G34 t/m 42
553 P1-20, 30; P2-75? G34 t/m 42; L5-99
554 G34 t/m 42
555 G34 t/m 41
556 G34 t/m 41
557 G34 t/m 41
560 L5-99
561 G45
562 G45
563 G45
564 P14-758; G45
565 G45
566 G45
567 G45, 48, 49
568 P14-760; G45, 48, 49
569 G48, 49
570 G48
571 P14-758, P16-883; G48
572 P16-881, 882; G48
573 P16-880; G48
574 P16-884; G48
575 P14-760
577 P4-142
578 P16-883, 85
579 P16-881, 882
580 P16-880
581 P4-143; P16-884; L5-97, 98, 102; K1--2, 5
581 P4-142
585 P16-885
588 P4-143, P13-727; L5-97, 98, 102; K1-2, 5
595 P13-727
596 G59
597 G59, 60
598 G59, 60
599 G59, 60
600 G59, 60
601 G58, 59, 60
602 G57, 58, 59, 60
603 G57, 58, 59, 60
604 G56, 57, 58, 60
605 G56, 57, 58
606 G56, 57, 58; P1-18
607 G54, 56, 57, 58
608 G54, 56, 58
609 P1-18; G54, 56
610 G51, 56, 54
611 P16-901; G51, 54, 56
612 P16-902, 903; G51, 54
613 P1-18, P16-917; G51, 54
614 G51, 54
615 P16-918, 919, 920, 921, 922; G51
616 P16-924; G51; K5-43
617 G51; P2-78
618 P16-901, 923
619 P16-902, 903
620 P16-937, 925
622 P3-95, P16-918, 919, 920, 921, 922, 926
623 P16-927; K5-43
624 P2-78, P16-928
625 P16-923; K1-1
626 P16-929
627 P16-925, 930
628 P16-872
629 P2-83, P3-95, P16-924, 926
630 P16-627
631 P16-873, 874, 928
632 P14-775, P16-875; K1-1
633 P16-876, 877, 929
634 P16-878, 930
635 P16-872, 879
636 P2-83, P16-899
637 K5-39,40
638 P16-873, 874, 898
639 P3-98, P16-875
640 P16-876, 877, 896, 897
641 P16-878, 894, 895
642 P16-879, 893
643 P16-899
644 P8-450, P16-891, 892; K5-39, 40
645 P16-889, 890, 898
646 P2-86, P3-98
647 P16-888, 896, 897
648 P16-887, 894,.895
649 P16-886, 893
650 P8-460
651 P8-450, P16-891, 892
652 P16-889, 890
653 P2-86
654 P8-461, 462, P16-888
655 P8-463, 464, P16-887
656 P8-465, P13-734, P16-886
657 P8-460, P13-736
658 P4-140, P10-535
659 P13-737
660 P13-749
661 P8-461, 462; K7-62
662 P8-463, 464, P13-750
663 P8-465, P13-734, 751
664 P13-736, 748
665 P4-140
666 P13-737, 747
667 P13-749; L9-148
668 P13-746; K7-62
669 P1-15, P13-750
670 P13-745, 751
671 P13-743, 744, 748
672 P6-317, P13-739, 740
673 P13-741, P13-747
674 P13-742; L9-148
675 P13-735, 746
676 P1-15, P8-444
677 P8-443, P8-452, P13-745
678 P8-451, P13-743, 744
679 P6-317, P13-739, 740
680 P13-741
681 P13-742
682 P13-735
683 P8-444
684 P8-443, P8-452
685 P8-451
1030 P11-650
1032 P11-651
1033 P11-652
1034 P11-648, 649, 668
1035 P11-645, 646
1036 P11-644
1037 P11-643
1038 P11-641
1039 P11-641
1040 P11-637, 638, 639, 640
1041 P11-633, 634, 635, 636; P13-752
1042 P11-667
1043 P11-627, 629, 630, 631, 632?
1045 P11-850, 851, 851, 853, 854, 855, 856, 857
1046 P12-689, 690, P15-839
1047 P8-453, P11-662, P15-859, 860, 861, 862
1048 P15-842, 843, 844, 845
1048a P10-539 (wind?)
1049 8-454, P11-661, P15-840, 841
1050 8-449, 455, 456, 457, 458, 459, 466
1051 P11-660, P12-684, 685, P15-838
1052 P11-659, P13-755
1052a (wind?) P10-542
1053 P15-827 t/m 837
1054 P10-547, P11-658
1055 P6-304, P11-657
1056 P6-187, 188, 189?,300, 301, 302, 303, P11-655
1057 P6-199, P11-656
1058 P6-305, 306
1059 P6-309, P8-467
1060 P6-310, 311, P15-871
1061 P6-307
1062 P6-308
1130 P7-344
1131 P13-753
1132 P5-160
1133 P5-161
1134 P5-162
1135 P5-163
1136 P5-164, P5-165
1137 P5-151
1138 P4-149, P5-150
1139 P5-152
1140 P5-153, 154, 155, 156
1141 P5-157
1142 P5-158
1143 P5-159
1147 P11-662
1148 P1-10, P3-94. P4-136, P11-661; L9-145
1150 P1-9, P4-127
1151 P11-660
1152 P11-659
1153 P2-32, 84
1154 P11-658
1155 P11-657
1156 P6-301, P11-655
1157 P11-656
1289 P15-866, 867, 868, 869
1290 P15-870
1291 P15-858
1292 P15-846, 847
1293 P15-863
1294 P15-864
1295 P15-849
1300 P15-865
1300d (wind?) P10-540
1313 P10-538
1319 P10-557
1324 P14-775
1328 P3-108
1343 P6-191 t/m 198
1345 P6-198 (wind 1343?), P12-687, 688
1359 P2-82
1376 P10-539
1381 P10-540
1404 P10-541
1438 P10-542
1485 P2-62
Plans van Gebouwen

 

279 L9-149
Plans van Vestingen

 

404 P2-86
Situatieplans van Vestingen (Zie archief OSPV)

 

H114 L5-123
H121 L5-124
Situatiekaarten (Zie archief OSK)

 

A37 G68
B38a L7-128
D7 L6-125
H49 K6-48
H66a K7-58
H66b K7-57, 59
H45 P6-326
M4 L9-154
66a K7-61
66b K7-60
15 P1-21
54 P4-l49
100 P3-109, 110; L2-6, L6-126
141 (zie 201) P10-545
185 P9-517
199 L7-128
201 P2-74 (zie 141), P40-545
205 P9-516
295 P6-326
344 P2-73 (=BGK 154 ?)
Memories

 

9 P7-335
100 P7-335
Belgisch Archief

 

K13 L4-79, 80
K14 L4-79, 80
L26 L4-94
W94 L4-95
M20 L4-92
L26 L4-93
Buitenlandse Plans van Vestingen (Zie archief OBPV)

 

H13 L4-91
Isalles

 

588 P4-126
1144 P11-666
1145 P11-665
1146 P11-663, 664
1174 P11-654
1297 (BGK) P2-87
1355 P12-686
Generale Kaarten

 

27 P4-139
29 P6-312
Geheim T

 

1088 P7-394
1423 P12-680
1433 P12-679
1446 P12-679
1453 P12-679
1454 P12-679
1459 P12-680
1465 P12-681
1473 P12-680
1473 P12-680
1560 P12-679
1564 P12-679
1565 P12-681
A. 1280 P12-672
A. 1385 P12-679
A.1386 P12-679
0.356 P7-432 (moet zijn 0.428)
0.428 P7-432 (zie 0.356)
0.612 P7-424
0.1251 P11-575
0.1272 P7-427?
0.1401 P12-680
0.1406 P12-680
0.1415 P2-680
0.1419 P12-680
0.1420 P12-680
W.1101 P8-472
W.1104 P8-470
W.1105 P8-471
W.1106 P8-473
Z.450 P7-397
Z.1089 P7-429
Z.1089 P7-429
Geheim

 

1 P7-403, 307, 411, 413, 417, 419, 420, 421
1a P14-796
1b P7-422
2 P7-403, 411, 417, 418, 419, 421, 793
2a P7-422
2b P7-422
3 P7-406, 407, 409, 411, 4l4, 419, 420, P14-798
3a? P7-422
3b P7-422
4 P7-401, 402, 406, 407, 409, 414, 417, 419, P14-798
4a P7-422
4b P7-422
5 P7-401, 406, 407, 413, 414, 415, 419
5a P7-422
5b P7-422
6 P7-401, 405, 406, 413, 415, 418, 419
7 P7-405, 406, 407, 410, 413, 419, 420, P14-795
7a P4-422
7b P7-422
8 P7-404, 405, 410, 413, 414, 418, 419
8b P7-422
9 P7-404, 406, 407, 408, 415, 416, 419
9a P9-422
10 P7-404, 406, 407, 408, 414?. 415
11 P7-406, 407, 408, 414, 4154 420
12 P7-405, 416, 418, 420
12 P14-797
13 P14-797
13 P7-402, 416, 418, 420
14 P7-402, P7-404, 407, 417
15 P7-402, 404, 407, 417
16 P7-404, 405, 407, 414?, 417
17 P7-402, 404, 407, 417
18 P7-402, 407, 414?, 417
19 P7-405, 417, 418
20 P7-402, 417, 418
21 P7-417, 418
22 P7-399, 407, 417
23 P7-407, 408, 417
24 P7-407, 408, 417
25 P7-399, 407
26 P7-402, 407
27 P7-405, 407
28 P7-399
29 P7-399
30 P7-399
31 P7-411
32 P7-411
33 P7-402
34 P7-402
35 P7-408
36 P7-411
37 P7-411
38 P7-411
39 P7-402
40 P7-408
41 P7-399
42 P7-399
43 P7-399
44 P7-399
45 P7-399
46 P7-399
47 P7-399
48 P7-399
49 P7-399
Tekeningen Centrale Inundatie Bureau

 

61 P7-395
Archief Genie Utrecht

 

123(I) L5-123
176 L5-124
ARA

 

A29 672
A32 674
A42 676
A43 671
A68 G75
A69 G73
A95 G70
A96 G69
A97 G77
A99a G68
A100 G66
A100a G67
A102 G65
A116 G64
A117 G63

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen