Bibliotheek

In de bibliotheek vindt u informatie die aansluit bij de archieven en collecties die het Nationaal Archief beheert.

Via de link bibliotheek.nationaalarchief.nl kunt u de catalogus van de bibliotheekcollectie van het Nationaal Archief raadplegen en doorzoeken. 

De bibliotheek ondersteunt literatuuronderzoek als startpunt van archiefonderzoek. Daarnaast vindt u er een groot aantal naslagwerken die behulpzaam zijn tijdens het onderzoek. Een deel van de collectie is direct raadpleegbaar in ons informatiecentrum. Het andere deel kunt u aanvragen in de studiezaal. Het bibliotheekmateriaal van het Nationaal Archief is gratis ter inzage.

Aanvragen boeken uit het depot

Het grootste gedeelte van de bibliotheekcollectie bevindt zich in het depot. Deze boeken kunt u aanvragen via een aanvraagformulier dat, verkrijgbaar is bij de uitgiftebalie in de Studiezaal.

Vindplaats studiezaal

Boeken met de vindplaats Studiezaal staan in open opstelling in het informatiecentrum en hoeven niet aangevraagd te worden. De naslagwerken zijn hier ondergebracht in de series:

 • S 10 C - D … - Archiefgidsen en overzichten buitenland
 • S 11 A … - Onderzoeksgidsen, archiefgidsen en overzichten NA en elders
 • S 11 B … - Almanakken en adresgidsen
 • S 11 C - S 12 A … - Algemene naslagwerken als encyclopedie en lexicon
 • S 12 B - E … - Bronnenuitgaven en repertoria van functionarissen
 • S 13 A - S 14 A … - Taalkundige woordenboeken en naslagwerken, vakwoordenboeken
 • S 14 B … - Geografische woordenboeken
 • S 14 C … - Biografische woordenboeken
 • S 15 A - S 15 C … - Bibliografieën en repertoria
 • S 15 D … - Hulpwetenschappen
 • S 16 A - S 18 B … - Staatsalmanakken
 • S 19 A - S 19 B … - Registers Staatsblad en Staatscourant
 • S 20 A - S 21 A … - VROA’s (Verslagen omtrent 's-Rijks oude archieven)
 • RGP (Rijks Geschiedkundige Publicatiën)

Daarnaast zijn er ook vindplaatsen toegekend op een aantal thema's waarnaar veel onderzoek wordt gedaan:

 • S 30 … - Algemene geschiedenis van Nederland
 • S 31 … - Tweede Wereldoorlog
 • S 32 … - Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
 • S 33 … - West-Indische Compagnie (WIC)
 • S 34 … - Algemene koloniale geschiedenis
 • S 35 … - Suriname
 • S 36 … - Nederlandse Antillen
 • S 37 … - Indonesië (inclusief Nederlandsch-Indië)
 • S 38 … - Parlementaire en politieke geschiedenis
 • S 39 … - Militaire geschiedenis
 • S 40 … - Onderscheidingen
 • S 41 … - Fotografie
 • S 42 … - Zuid-Holland
 • S 50 … - Atlassen