Studiezaal actueel

Door voorbereidende conservering en digitalisering zijn een aantal archieven voor een langere periode niet in te zien op de studiezaal. 

De archieven in het Nationaal Archief zijn een belangrijke bron van kennis over ons verleden en maken een belangrijk onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Door onze archieven te conserveren en digitaliseren vergroten we de toegankelijkheid voor een breed publiek. 

Op dit moment lopen diverse projecten waardoor archiefstukken tijdelijk niet te raadplegen zijn. Op de website brengen we u op de hoogte als deze archieven weer beschikbaar zijn. Na digitalisering kunt u de archieven weer raadplegen.

Lijst niet beschikbare archieven wegens digitalisering
Lijst niet beschikbare archieven Archiefinventaris inventarisnrs.
Staten Generaal 1.01.02

3096-3099, 3102-3114, 3116-3118, 3120, 3122, 3124-3130, 3132, 3134-3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152,
3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164-3168, 3170, 3172-3348, 3904-4541, 4542-4549, 4560-4797 en 4806-4861

Raad der Amerikaanse Bezittingen 2.01.28.02

1-264

code-archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964 2.05.118

12728 en 12739

Ministerie van Koloniën 1814 – 1849 2.10.01

1053-1870

Ministerie van Koloniën 1850-1900 2.10.02

397-440, 442-562, 564-785, 1193-1578, 1986-2372, 2373-2758, 2759-3113, 3444-3801 en 6349-6524

Ministerie van Koloniën: Stamboeken Burgelijke Ambtenaren, Serie A

2.10.36.22

887A en 888-963
Ministerie van Koloniën:Registers Zakelijke Aantekeningen

2.10.36.23

870-887 
Ministerie van Koloniën: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen,Stamboekgegevens KNIL-militairen  2.10.50.02 211-630 
Directoraat Verkeerswezen van het Hoofdkwartier Kwartiermeester-Generaal betreffende troepenverschepingen van en naar Nederlands- en West-Indië, 1945-1952 (1955) 2.13.103 1-291
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

2.19.123

735-786 en 1142-1147
Oorlogsgravenstichting (OGS) 2.19.255.01  
Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), (1853) 1870-1972 (1973) 2.20.23 957-971
Stichting Comité Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI), (1949) 1960-1969 2.20.27 68
Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesie, 1954-1958 2.27.01.02 119

Ministerie van Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970)

2.27.02   1030

Departementaal Bestuur van Maasland, (1698) 1807-1810 (1815)

3.02.08 716-721

Onder-prefect en Districtscommissaris van het arrondissement Rotterdam, 1811-1813 (1814)

3.02.10.06 123

Retour van digitalisering 2018/2019

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1796-1813 (2.01.12) inv. nrs 1-1235
 • Ministerie van Waterstaat...(2.16.23.01) inv. nrs 469-920
 • Ministerie van Koloniën: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen,Stamboekgegevens KNIL-militairen (2.10.50.02) inv. nrs, 1-210
 • Memories van Overgave, 1852-1962 (1963) (2.10.39) inv. nrs. 1-1463
 • Stamboeken Marine Marineofficieren en Minderen, 1795-1813 (2.01.31)
 • Ministerie van Koloniën:Registers Zakelijke Aantekeningen (2.10.36.23) inv. nrs. 870-887
 • Ministerie van Koloniën 1850-1900 (2.10.02) inv. nrs. 1015-1192
 • Ministerie van Koloniën 1814 – 1849 (2.10.01) inv. nrs. 1464-1870, 2257-4688
 • Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen (2.01.27.02)
 • Comité tot de zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen (2.01.27.01) inv. nrs. 1-264
 • Raad der Amerikaanse Bezittingen (2.01.28.02) inv. nrs. 1-264
 • Ministerie van Koloniën 1814 – 1849 (2.10.01) inv. nrs. 610-1052
 • Ministerie van Koloniën: Toegangen Kabinet-Geheim archief, 1901-1958 (2.10.36.50)
 • Ministerie van Koloniën: Toegangen Openbaar Verbaal, (1900) 1901-1953 (1962) (2.10.36.11)
 • Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, 1795-1800 (2.01.28.01)
 • S.C. Nederburgh [levensjaren 1762-1811], 1606-1809 en van de familie Nederburgh, 1458-1965 (1.10.59)
 • Schepenbank te Batavia, 1642-1801 (1.04.18.03)
 • Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen (2.01.27.02) inv. nr. 1-7 en 10-407
 • Directe ad Interim, Raad der Koloniën (1.05.02)
 • Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619 (3.01.14)
 • Staatscie. Slavenemancipatie (2.10.32)
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen: Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet-geregistreerde Archivalia, (1925) 1946-1959 (1960) (2.10.35.01)
 • Gouverneur-Generaal mr. W.A. Alting [levensjaren 1724-1800], 1596-1800 (1.10.03) inv. nr. 1-105
 • Ministerie van Koloniën, 1850-1900 (2.10.02) inv. nr. 5654-5815
 • collectie aanwinsten van de voormalige Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 14e eeuw-1933 (1.11.01.01)
 • J.Nepveu, 1752-1777 (1.10.60) inv. nr. 1-22
 • Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), 1823-1924 (2.20.37.05) inv. nr. 1-10
 • Familie Radermacher, 1460-1800 (1.10.69) inv. nr. 1-638
 • Nederlands Gezantschap / Ambassade in Australië (Canberra) (2.05.50.02) inv. nr. 1-203
 • Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, 1795-1800 (2.01.28.01) inv. nr. 1-83 en 84-254
 • Ministerie van Koloniën, 1814-1849 (2.10.01) inv. nr. 1-152, 173-300, 301-600 en 601-609.
 • Ministerie van Koloniën, 1850-1900 (2.10.02) inv. nr. 7043-7464
 • Nederlandse Bezittingen in Voor-Indië, 1703-1826 (1.04.19) inv. nr. 1-162
 • Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603 (1.04.01) inv. nr. 1-175
 • Legatie in Turkije, 1668-1810/1811 (1.02.20) inv. nr. 443-1366
 • Boekhouder-Generaal te Batavia, 1699-180 (1.04.18.02)
 • Algemene Rekenkamer 1814-1919: Comptabel Beheer (2.02.09.08)
 • Levantse Handel (1.03.01) inv. nr. 2-107
 • Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), 1824-1964 (2.20.01) inv. nr. 9426-15040