Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken 1843-1892

Bent u op zoek naar bij de Burgerlijke Stand van Rotterdam binnengekomen stukken? Maak dan gebruik van deze zoekhulp. 

Alles uitklappen

Met behulp van de index Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken vindt u verschillende stukken die in de periode 1843-1892 zijn binnengekomen bij de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam (3.177.22). Het gaat om aankondigingen en aangiftes van huwelijken, berichten van overlijden, inschrijvingen in het militieregister en soms aangiftes van geboorten. Veel overlijdensberichten betreffen matrozen. Daarbij staat dan ook genoemd op welk schip zij voeren. Ook de aangiftes van onbekende, overleden baby’s bevinden zich onder de ingekomen stukken.

In de index zijn over het stuk en de afzender de volgende gegevens opgenomen:

  • Naam
  • Datum
  • Plaats
  • Soort akte
  • Datum van de inschrijving van de akte
  • Opmerkingen
  • Bronverwijzing

Wanneer het een overlijdensakte van een matroos betreft, is ook de naam van het schip opgenomen.

U kunt scans bestellen of het gevonden inventarisnummer reserveren om in de studiezaal te bekijken.

Scans bestellen

Wanneer u een scan wilt bestellen, klikt u eerst op het zoekresultaat. Op de volgende pagina vindt u meer informatie over het gevonden stuk. Schrijf de datum van het stuk op. Klik vervolgens op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Bestel scans'. Vul bij het bestellen in het veld 'Opmerkingen' de datum van het stuk in.

Reserveren

Wilt u het inventarisnummer liever reserveren om in te zien in onze studiezaal, noteer dan eerst de datum van het stuk. Vervolgens klikt u op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Reserveer' om het te reserveren voor inzage in de studiezaal. Wanneer u het stuk voor zich heeft kunt u met behulp van de datum het door u gezochte stuk vinden.

We weten niet of alle ingekomen stukken van de Burgerlijke Stand uit de periode 1843-1892 bewaard zijn gebleven.  Wanneer u op zoek bent naar een speciale akte, kunt u ook gebruik maken van andere archieven van de Burgerlijke Stand Rotterdam.

In Nederland werd de Burgerlijke Stand in 1811 ingevoerd. Vanaf dat moment moest van iedere Nederlander de burgerlijke staat worden bijgehouden. Aktes worden opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en bij overlijden. 

In Rotterdam begon de Burgerlijke Stand in januari 1811 met het inschrijven van geboortes.  De eerste akte van overlijden werd opgemaakt op 26 april. Vanaf 1812 werden ook de huwelijken en de huwelijksaankondigingen bijgehouden. In de Burgerlijke Stand werden bovendien de certificaten van dienstplicht bewaard. Iedere man die wilde trouwen had dit certificaat nodig om te bewijzen dat hij zijn dienstplicht had vervuld. In de Burgerlijke Stand van Rotterdam zijn deze certificaten van 1843 tot 1873 apart opgeborgen. Daarna vindt u deze certificaten bij de huwelijkse bijlagen.