Sociëteit van Suriname. Overgekomen brieven en papieren

Bent u op zoek naar informatie over de Sociëteit van Suriname en Suriname tussen 1683 en 1795? Maak dan gebruik van deze zoekhulp en bijbehorende indexen.

Alles uitklappen

In het archief van de Sociëteit van Suriname (1.05.03), dat de periode 1683 tot en met 1795 beslaat, bevinden zich veel overgekomen brieven en papieren. Dit zijn de stukken die vanuit Suriname door de gouverneur en andere ambtenaren naar Nederland zijn gestuurd. Deze ingekomen stukken zijn zeer divers van aard. In het archief zijn de brieven en papieren opgeborgen op datum. Om het zoeken naar stukken makkelijker te maken zijn twee indexen gemaakt.

U kunt scans bestellen of de stukken reserveren om in de studiezaal te bekijken.

Scans bestellen

Wanneer u een scan wilt bestellen, noteer dan eerst de inventarisnummers en het folionummer die in de bronverwijzing zijn opgenomen. Daarna klikt u op de link achter het woord 'Bronverwijzing'. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Bestel scans'. Op de pagina die verschijnt vult u in het specificatieveld het inventarisnummer en folionummer in.

Reserveren

Wilt u de registratie liever reserveren om in te zien in onze studiezaal, noteer dan eerst de inventarisnummers en het folionummer die in de bronverwijzing zijn opgenomen. Vervolgens klikt u op de link achter het woord bronverwijzing. Op de pagina die verschijnt klikt u op de knop 'Reserveer'. Als u het archiefstuk in de studiezaal overhandigd krijgt, kijkt u bij het folionummer. U kunt in de studiezaal kosteloos scannen of zelf fotograferen.

Bij de Vrede van Breda in 1667 wordt Suriname toegewezen aan de Republiek. Het gebied is grotendeels in handen van Zeeland, dat het in 1682 verkoopt aan de West-Indische Compagnie. De WIC verkoopt een jaar later een derde van de kolonie aan de stad Amsterdan en een derde aan de edelman Cornelis Aerssen van Sommelsijk. Gedrieën vormen zij in 1683 de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, die Suriname bestuurt onder toezicht van de Staten Generaal. Aerssen van Sommelsdijk wordt tot gouverneur benoemd en begint met de aanleg van vele suikerplantages. Deze worden bewerkt door slaven die de WIC aanvoert vanuit Curaçao. In 1795, aan het begin van de Bataafse Republiek, wordt de Sociëteit opgeheven. Het bestuur van Suriname komt dan in handen van de Nederlandse Staat. 

Het archief van de Sociëteit van Suriname beslaat de periode 1682 tot 1795, maar er zijn ook oudere (vanaf 1650) en nieuwere (tot 1796) stukken in te vinden. Het archief bevat onder andere de financiële administratie van de sociëteit, kaarten en tekeningen, resoluties, notulen en soldijboeken. Ook onderdeel van het archief zijn de zogenaamde overgekomen brieven en papieren. Dit zijn stukken die vanuit Suriname naar Nederland werden gestuurd. Deze brieven en papieren zijn in het archief van de Sociëteit opgeborgen op datum. Om het zoeken in deze stukken te vergemakkelijken is deze index gemaakt waarin alle overgekomen brieven en papieren zijn beschreven.